You are currently viewing ZAŠTITA SEMENA KUKURUZA

ZAŠTITA SEMENA KUKURUZA INSEKTICIDOM SMANJUJE ŠTETE OD ŽIČARA

Na pragu je setva kukuruza i prozvodjači razmišljaju o izboru hibrida za setvu ovog useva. Sa aspekta zaštite bilja važno je imati na umu da smo svake godine svedoci šteta na ovom usevu usled prisustva zemljišnih štetočina. Pre svega žičara, grčica, podgrizajućih sovica ili usled oštećivanja od larvi kukuruzne zlatice. Pogotovo na površinama na kojima nije ispoštovan plodored.

zaštita semena kukuruza

ZAŠTITA SEMENA KUKURUZA INSEKTICIDOM SMANJUJE ŠTETE OD ŽIČARA

zaštita semena kukuruza insekticidom

Uzimajući u obzir činjenicu da je sužen izbor zemljišnih insekticida za suzbijanje ovih štetočina važno je da prilikom donošenja odluke o izboru hibrida kukuruza za setvu to bude seme kukuruza koje je zaštićeno insekticidom. Na tržištu se mogu naći veliki broj hibrida na čije seme su naneti Sonido ili Force 20 CS. Oba insekticida efikasno suzbijaju žičare i grčice ali ukoliko je broj žičara iznad 5 po m2 neophodno je ubaciti kao dopunu 50 % doze granuliranih insekticida koji se primenju zajedno sa setvom i za čiju primenu su neophodni kvalitetni depozitori. U tu svrhu mogu se primeniti Force 1,5 G, Saturn terra… Za suzbijanje zemljišnih šteočina dobri rezultati se dobijaju i insekticidima na bazi bifentrina i fipronila namenjenih za tretiranje semena kukuruza ali je važno da to budu preparati sa oznakom FS što znači da je formulacija tih insekticida prilagođena za tu namenu. Proizvođači ne mogu tretirati seme insekticidima sa istim aktivnim materijama, a koji nemaju tu oznaku i tu namenu.

Da bi se utvrdila brojnost žičara neophodno je uraditi analizu zemljišta kopanjem zemljišnih proba što je za kukuruz moguće uraditi tokom aprila jer se pretpostavlja da sa zagrevanjem zemljišta i u potrazi za vlagom žičari vertikalnim migracijama kreću ka predsetvenom sloju zemljišta. (Više u prilogu „Kako na svojoj njivi odrediti potrebu za primenom insekticida“)

VAŽNO !!!

NE OSTAVLJATI TRETIRANO SEME I PRAZNE VREĆE NA POVRŠINI ZEMLJIŠTA, U BLIZINI VODENIH TOKOVA JER NA TAJ NAČIN SPREČAVAMO TROVANJE PTICA I DRUGIH ŽIVOTINJA.

Оставите одговор