Gordana Forgic Agrolekar

40 godina sa Vama u zaštiti bilja

.

Poštovani poljoprivredni proizvođači,

i nadalje imam želju da moje višegodišnje iskustvo u rešavanju problema u zaštiti bilja na Vašim njivama podelim sa Vama. Kao savetodavac sa licencom, brojnim sertifikatima (organska proizvodnja, integralna zaštita, pisanje projekata, izrada biznis planova, dijagnostika štetnih organizama, pravilna primena pesticida… sa preko 100 objavljenih stručnih i naučnih radova… iskustva iz Evrope i Sveta), a što je najvažnije stručnjak koji je radni vek proveo na Vašim njivama, ovom stranicom pomoćiću Vam da rešenja u zaštiti Vaših useva budu stručna i ekonomski opravdana.

agrolekar

DRAGI PROIZVOĐAČI OVO JE VAŠA STRANICA, POSEĆUJTE JE I IMAĆETE AKTUELNE INFORMACIJE IZ OBLASTI ZAŠTITE BILJA.

Na njoj ćete naći informacije o bolestima, štetočinama i korovima sa Vaših njiva, upozorenja o pojavi štetnih organizama i potrebi preduzimanja mera zaštite, kao i stručne preporuke u rešavanju problema. Postavljajte pitanja šaljite fotografije i ja ću se truditi da na ovoj stranici rešim Vaše nedoumice.

STRUČNI SAVET VAM POMAŽE U ZAŠTITI BILJA!!!

Vaša dugogodišnja saradnica,

mr Gordana Forgić

zastita bilja Gordana Forgic