PARAZITNE CVETNICE

PARAZITNE CVETNICE Volovod (Orobanche sp.) – značajna za suncokret - PARAZITNE CVETNICE Kao posledica  intenzivne proizvodnje suncokreta ( pre svega nepoštovanje plodoreda) pored korova, kao sve češći  ograničavajući faktor u…

0 Comments