You are currently viewing ZAŠTITA PLODOVA POVRĆA OD GUSENICA ŠTETNIH LEPIDOPTERA

ZAŠTITA PLODOVA POVRĆA

Jaja kukuruznog plamenca – zaštita plodova povrća

Jaja kukuruznog plamenca - zaštita plodova povrća

Gusenica pamukove sovice i k. plamenca – zaštita plodova povrća

Gusenica pamukove sovice i k. plamenca - zaštita plodova povrća

Leptir pamukove sovice – zaštita plodova povrća

Leptir pamukove sovice - zaštita plodova povrća

Mlada gusenica pamukove sovice – zaštita plodova povrća

Mlada gusenica pamukove sovice - zaštita plodova povrća

ZASTITA PLODOVA POVRĆA OD GUSENICA ŠTETNIH LEPIDOPTERA

Najznačajnije štetočine koje se javljaju u ovom periodu  iz fam Lepidoptera koje se mogu naći na povrću su:

1.Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

2.Pamukova sovica  (Helocoverpa armigera) i druge sovice – sada evidentirana sovica gama

Za uspešno suzbijanje ovih štetočina insekticidima moramo se pridržavati određenih smernica:

1.Pravilno odrediti momente suzbijanja što se postiže praćenjem leta leptira i polaganja jaja

2.Pravilna upotreba insekticida (poštovati temperature za primenu, doze primene…)

3.Smenjivati insekticide po mehanizmu delovanja

4.Suzbijanje pre ubušivanja gusenica u plod

Štetočine iz obe grupe se mogu naći u isto vreme na usevima u različitim razvojnim stadijumima  što zahteva stručan pristup u suzbijanju.

Sobzirom da je u toku intenzivno polaganje jaja pamukove sovice koja se mogun naći na cvetu,listu… raznih povrtarskih biljaka ali sada se u najvećem broju evidentiraju u proizvodnji paprike na otvorenom. Sobzirom da se ona nalazi od faze cvetanja do faze početka formiranja plodova neophodno je uraditi zaštitu primenom insekticida na početku piljenja gusenica ove štetočine.

Ne treba zanemariti ni kukuruz šećerac, paradajz, boraniju… Naročito su  ugrožene proizvodnje u navodnjavanu jer visoka relativna vlažnost pogoduje piljenju i razvoju larvi.

KOJI INSEKTICIDI I KADA

Zbog moguće pojave rezistentnosti ovih štetočina na insekticide za suzbijanje treba koristiti preparate različitog mehanizma delovanja:

1.Insekticidi ovicidno larvicidnog delovanja –Insekticid Ampligo, karenca za  paradajz 3 dana, kukuruz šećerac 7 dana, insekticid Avaunt, karenca za papriku 1 dan, za paradajz 3 dana, insekticid Coragen, karenca za paradajz 1 dan.

2.Insekticidi sa aktivnom materijom Emamektin benzoat – insekticid Affurm… Primena u vreme pojave prvih gusenica. Ima odlično selektivno delovanje na korisne insekte ( karenca za papriku, paradajz 3 dana). Deluje kontaktno i digestivno i primeniti ga pri pojavi prvih gusenica .

3.Moguća je primena i insekticida iz grupe piretroida (karenca 7-14 dana, dobra efikasnost, nestabilni pri visokim temperaturama (Karate zeon, Decis, Fastac… )

(Proteus karenca 3 dana u paprici)

4.Preparate na bazi bakterija i virusa (Bacillus thuringiensis (Foray, Condor, Bactospeine i D-Stop)

Nuklearni poliedarni virusi (Virin, Elgar) Karenca 7 dana, nestabilni u polju.

Ove insekticide bi trebalo primeniti u nardnih nekoliko dana tamo gde se konstatuje prisustvo jaja.

Korišćenje feromonskih klopki u polju u cilju lovljenja leptira pamukove sovice može pomoći u određivanju momenta primene insekticida za suzbijanje ove štetočine a smanjuje se i brojnost leptira što je korisno u proizvodnji u stakleničkoj – plasteničkoj proizvodnji.

VODITI RAČUNA O KARENCI INSEKTICIDA!!!!!

KARENCA JE VREME KOJE MORA PROĆI OD POSLEDNJE PRIMENE PESTICIDA DO ŽETVE ILI BERBE!!!!

IZRAŽAVA SE U DANIMA!!!

Оставите одговор