You are currently viewing REPIČIN SJAJNIK NA ULJANOJ REPICI

REPIČIN SJAJNIK NA ULJANOJ REPICI

REPIČIN SJAJNIK NA ULJANOJ REPICI

Faza kada treba suzbijati repičinog sjajnika

 

Značajna štetočina uljane repice u prolećnom delu vegetacije je repičin sjajnik – Meligethes aeneus koji se javlja svake godine i njegovo suzbijanje zna biti problematično jer proizvođači često suzbijanje rade u vreme cvetanja, iako je poznato da ukoliko je procvetalo više od 50% biljaka uljane repice smatra se da je tretiranje neopravdano. Najveće štete nastaju na cvetnim pupovima kada su veličine do 2 mm. Suzbijanje raditi u fazi formiranja cvetnog pupa, faza uljane repice D-1 i tada primena pesticida ne predstavlja opasnost za pčele jer one su aktivne u fazi kada je cvetanje uljane repice.

Kritična vrednost za ovu štetočinu je u proseku 3 sjajnika po biljci u fazi butonizacije..

SUZBIJANJE:

Decis 2,5EC ( deltametrin ) 0,2-0,3l/ha

Nurelle D, Despot (a.m. hlorpirifos + cipermetrin), 0,75-1 l/ha

Talstar 10EC, Bifenicus (a.m. Bifentrin) 0,15 l/ha

Reldan 22 EC (a.m. hlorpirifos), 1,75 l/ha

Mavrik EW 8a.m. (taufluvalinat) 0,15-0,2 l/ha

Grom (lambda cihalotrin ), 0,25 l/ha

VAŽNA NAPOMENA: Ukoliko je počelo cvetanje svi pčelinjaci su ugroženi koji se nalaze na manje od 5 km od tretirane površine.Najmanje 48 sati (dva dana) pre tretiranja proizvođači koji planiraju prskanje dužni su da o tome obaveste pčelare koji su postavili svoje pčele u blizini tih površina. Obavešteni pčelari moraju svoja društva da odsele ili da ih zatvore.

Suzbijanje raditi u popodnevnim satima, predveče kada pčele odlaze u košnice i njihov let je slabiji.

Оставите одговор