You are currently viewing PORAST KOROVA JEDINO VAŽAN U SUZBIJANJU KOROVA U SOJI!!!

PORAST KOROVA JEDINO VAŽAN U SUZBIJANJU KOROVA U SOJI!!!

PORAST KOROVA JEDINO VAŽAN U SUZBIJANJU KOROVA U SOJI!!!

ŠTA JE VAŽNO ZA SUZBIJANJE KOROVA U SOJI NAKON NICANJA:

 

1.Voditi računa o porastu korova, (ukoliko stojeći vidimo korove u soji već kasnimo sa primenom herbicida).

Znači prvi post tretman mora biti kada su korovi vidljivi kada se sagnemo pri zemlji, jer moramo imati na umu da koristimo polovične doze herbicida (ambrozija, pepeljuga ne smeju biti veće od 2 sm)

NE TREBA ČEKATI FAZU PRVOG TROLISTA SOJE ZA PRVU POST PRIMENU !

 

POST EM HERBICIDI U SOJI:

a.m.oksasulfuron (Oxon, Dynox, raDivan, Monam…)

a.m.imazamoks (PassatPulsar, Saltus, Kvazar, Ikarus, SinamonSoyasan…)

a.m.tifensulfuron-metil (Harmony, Simphony, Piano, Okvir…)

gotova kombinacija Corum a.m.bentazon + imazamoks primena uz obavezan dodatak Dash-a

a.m.bentazon (Basagran, Savazon, Bentamark, Galbenon..)

Aktivna materija Imazamoks suzbija značajne vrste korova u soji, između ostalih i čičak,(kasnije niče iz dubljih slojeva) ambroziju, suncokret samonikli, abutilon, tatulu, kereće grožđe, uskolisne jednogodišnje korove, palamida u dozi preparata 1,2 l po ha – doza se uglavnom deli i primenjuje u split aplikaciji. Ukoliko dominira ambrozija dobri rezultati se dobijaju kombinacijom a.m. imazamoks + oksasulfuron u split aplikaciji po pola doze oba preparata.

Moja zapažanja su da ukoliko se primeni samo jedna od navedenih aktivnih materija efikasnost suzbijanja ambrozije je nedovoljna.

Ukoliko imamo samonikli suncokret i čičak koji dominiraju odlično ih suzbijaju herbicidi na bazi a.m.bentazon, a ukoliko imamo visoku populaciju pepeljuge, dvornika (Polygonacae) obavezno ubaciti a.m. Tifensulfuron – metil koja dobro deluje i na samonikli suncokret.

2.Proizvođači soje dosta primenjuju herbicide na bazi a.m.tifensulfuron – metil sobzirom da se radi o malim dozama skrećem pažnju proizvođačima da ti herbicidi pripadaju grupi Sulfoniluree i nagomilavanje količine aktivne materije iz ove grupe povećava opasnost od nastajanja rezistentnosti korova. Znači gotovi preparati sa ovom aktivnom materijom ne treba koristiti u soji u ukupnoj količini iznad 8 grama po ha gotovih preparata.

3.Proizvođači soje koji su izostavili primenu herbicida posle setve pre nicanja preporuka je da prave kombinaciju većeg broja aktivnih materija što svakako treba proceniti na samoj parceli.

 

VAŽNO!!!

Herbicide posle nicanja ne primenjivati na temperaturama nižim od 15 stepeni niti višim od 25 stepeni. Najbolje ih je primenjivati u popodnevim satima kada je najbolja selektivnost u odnosu na soju I najbolje usvajanje od strane korova.

Suzbijanje divljeg sirka i drugih uskolisnih korova mora ići posebno – ZNAČI herbicide za suzbijanje divljeg sirka u soji NE DODAVATI DRUGIM HERBICIDIMA..

Оставите одговор