You are currently viewing OPASNA ŠTETOČINA PARADAJZA – Moljac paradajza (Tuta absoluta)

OPASNA ŠTETOČINA PARADAJZA – Moljac paradajza (Tuta absoluta)

OPASNA ŠTETOČINA PARADAJZA - Moljac paradajza (Tuta absoluta)

U svim Evropskim zemljama predstavlja značajnu štetočinu paradajza, a u našoj zemlji registrovana je 2011. Godine. Od tada javlja se svake godine naročito u plasteničkoj proizvodnji paradajza, ali nije manje zanačajna ni u proizvodnji na otvorenom

Javlja se tokom cele vegetacione sezone jer ima 10-12 generacija godišnje i svaka nova generacija se javlja za 20-35 dana i na višim temperaturama ciklus traje kraće.

Štete nastaju usled izgrizanja lišća na kojima larve prave „mine“, a u plodove se ubušuju, prave tunele i otvaraju vrata za ulaz raznih gljiva usled kojih plod truli i nije upotrebljiv.

Za rano otkrivanje ovog minera koriste se feromonske klopke koje ujedno i služe za smanjenje brojnosti imaga mužjaka i ova metoda je preporučljiva u proizvodnji paradajza u zatvorenom. Takođe postavljanje vodenih klopki za masovnije izlovljavanje odraslog insekta.

Sada u proizvodnji paradajza u zatvorenom i na otvorenom mogu se naći jaja i larve ove štetočine kao i oštećenja na listovima.

Pored hemijskih mera važno je preduzeti mere koje sprečavaju ulazak štetočina sa polja postavljanjem insekatskih mreža na ulazima u proizvodni prostor kao i neke agrotehničke mere pre svih poštovati plodored, suzbijanje korova oko plastenika…

Zbog velikog broja generacija suzbijanje je otežano i često se mora ponoviti za 5-6 dana što dovodi do brze rezistencije i neuspeha u suzbijanju. Teško je odabrati insekticid za suzbijanje ove štetočine što zbog nezadovoljavajuće efikasnosti što zbog toksikoloških osobina i karence preparata.

Od insekticida sobzirom na prisustvo jaja i larvi ove štetočine moguća je primena preparata sa aktivnom materijom hlorantraniliprol, metaflumizon, abamektin, indoksakarba.

Sobzirom da imamo različite stadijume štetočine preporuka je kombinacija sa insekticidima kontaktnog delovanja. Sa primenom insekticida radi bolje efikasnosti koristiti silikonske okvašivače.

POŠTOVATI KARENCU INSEKTICIDA!!!!

Оставите одговор