You are currently viewing LEPO VREME POGODUJE ŠTETOČINAMA

LEPO VREME POGODUJE ŠTETOČINAMA

ULJANA REPICA – S obzirom na porast i intenzivan rast uljane repice prisutna repičina lisna osa  ne predstavlja vše opasnost za ovaj usev.

Na uljanoj repici registruju se i vaši  i savetuje se proizvođačima da prate prenamnožavanje ovih štetočina koje predstavljaju opasnost, jer prenose viruse čije prisustvo utiče na razvoj useva što se može odraziti na prinos i sadržaj ulja.

 Poslednjih godina virusi na uljanoj repici su sve aktuelniji upravo iz razloga što se vektori virusa (vaši) ne suzbijaju na ovim usevima.Topla jesen i zima pogoduju razmnožavanju ovih štetočina, ali vaši u takvim uslovima imaju i duži period aktivnosti,  a primarne zaraze virusima upravo nastaju u jesen.

Ukoliko se oceni  prisustvo vaši  na 20 % biljaka potrebno je izvesti suzbijanje.

Za suzbijanje preporučuju se  Decis 2,5 EC, Karate zeon…

Simptomi prisustva virusa na uljanoj repici u jesen – LEPO VREME POGODUJE ŠTETOČINAMA

LEPO VREME POGODUJE ŠTETOČINAMA - agrolekar

Simptomi prisustva virusa na uljanoj repici u jesen – LEPO VREME POGODUJE ŠTETOČINAMA

Simptomi prisustva virusa na uljanoj repici u jesen - LEPO VREME POGODUJE ŠTETOČINAMA

NOVONIKLA STRNA ŽITA – JEČAM I PŠENICA

OAZNA POJAVA VIRUSA ŽUTE PATULJAVOSTI NA JEČMU

NOVONIKLA STRNA ŽITA - JEČAM I PŠENICA

Vremenski uslovi koji vladaju i koji se prognoziraju za naredni period pogoduju razmnožavanju vašiju  koje su prisutne na niknutom ječmu.

Njihov intenzitet prisustva za sada ne zahteva suzbijanje, ali se preporučuje da se redovno analizira i prati  njihova brojnost  tokom narednog perioda. Za vaši je poznato da na ječmu prenose virus žute patuljavosti ječma koji je nekih godina  prouzrokovao ogromne štete na ovim usevima. Tokom 2008 godine usled prisustva ovog virusa preorane su velike površine pod ječmom tokom ranog proleća na području opštine Sombor.

Prisustvo vaši na 10 % biljaka ječma u pojedinačnim primercima zahteva primenu insekticida i suzbijanje.

Za suzbijanje vaši preporučuju se insekticidi Decis 2,5 EC i drugi sa istom aktivnom materijom, Karate Zeon, Fastac…

Na niklim usevima pšenice takođe treba kontrolisati prisustvo ovih štetočina.

Kao značajni prenosioci virusa na pšenici tokom jeseni javljaju se i CIKADE. Za sada ove štetočine se ne nalaze na novoniklim usevima, ali svakako treba pratiti njihovu pojavu.

Veoma značajan virus koji se javlja na pšenici a, prenosi ga inficirana cikada jeste Wheat dwarf- virus prouzrokovač patuljavosti pšenice.

Vektor – prenosioc ovog virusa  je  cikada Psammotettix alienus koja je prisutna u Srbiji i javlja se tokom septembra i oktobra meseca.

Оставите одговор