You are currently viewing LUCERKINE PIPE OŠTEĆUJU KOREN LUCERKE

LUCERKINE PIPE OŠTEĆUJU KOREN LUCERKE!!!

LUCERKINE PIPE

Larve lucerkine pipe

Larve lucerkine pipe

Na lucerištima proizvođači primećuju oštećenja korena lucerke od larvi lucerkine pipe Otiorhynchus ligustici L. koja se manifestuju u stagnaciji porasta useva nakon prvog otkosa. Pojava “nekretanja” lucerke nakon prvog otkosa je posledica  oštećenja korenovog sistema lucerke od larvi ove i drugih pipa koje kod mlade lucerke mogu potpuno da pregrizu koren i znatno prorede usev. Larve oštećuju koren lucerke tokom dve godine jer razviće larvi traje do leta naredne godine.

 Sobzirom da je prvi okos lucerke u toku treba obratiti pažnju na prisustvo larvi pipa a preporuka je da se uradi hemijsko suzbijanje nakon prvog otkosa lucerke.

Pre suzbijanja štetočina potrebno je uraditi drljanje lucerke.

Iako za hemijsko suzbijanje ovih štetočina u našoj zemlji nema registrovanih insekticida larve se uspešno mogu suzbijati insekticidima iz grupe piretroida kao i kombinacijom piretroida sa hlorpirifosom.

 

Оставите одговор