You are currently viewing KAKO UMANJITI ŠTETE OD BELE TRULEŽI

BELE TRULEŽI – KAKO UMANJITI ŠTETU

ŠTETE OD BELE TRULEŽI - agrolekar

ŠTETE OD BELE TRULEŽI prevencija

KAKO UMANJITI ŠTETE OD BELE TRULEŽI

Prouzrokovač gljiva S.sclerotiorum  naseljava i opstaje u zemljištu i biljnim ostacima u vidu micelije ili sklerocija. Sklerocije koje služe za održavanje gljive, prouzrokovača bele truleži  Sclerotinia sclerotiorum  ostaju vitalne u zemljištu i biljnim ostacima do 10 godina.

KARAKTERISTIKE PATOGENA

  1. Genetička otpornost na ovaj patogen samo delimično prisutna kod nekih biljnih vrsta
  2. Patogen je polifag-ima veliki broj domaćina
  3. Nedovoljna kontrolu ovog patogena hemijskim merama suzbijanja-otežano suzbijanje fungicidima

Preventivne mere  koje treba poštovati u cilju smanjenja opasnosti od bele truleži:

1.Kada su u pitanju biljne vrste iz iste familije poštovati plodored i ne sejati ih na istoj površini bar 3-5 godina

Na primer, ako je u prethodnoj godine na jednom polju (mestu) gajen paradajz, paprika i patlidžan, u narednoj godini  ne mogu se opet gajiti ni jedan od navedenih useva. Kako je plastenička proizvodnja vrlo intenzivna gde se usevi gaje tokom cele godine plodored se teško može ispoštovati kao mera zaštite jer to često nije ekonomski prihvatljivo.

Mere koje mogu  pomoći u smanjenju pojave bele truleži u proizvodnji povrća u zatvorenim objektima:

– promena zemljišnog sloja debljine 30-40 cm ili pak premeštanje objekta na drugu lokaciju, uvođenje supstrat kulture, odnosno gajenje povrća na potpuno sterilnom i bezbednom supstratu , dezinfekcija zemljišta…

-regulisanje temperature, vlažnosti vazduha i zemljišta.

-provetravanje objekata.

-uklanjanje biljnih ostataka i njihovo spaljivanje, naročito zaraženih biljaka da bi se sprečila kontaminacija zemljišta sklerocijama

-izbegavati kvašenje listova u toku zalivanja, a zalivanje obaviti u jutarnjim satima kako bi se listovi tokom dana osušili

-ređa setva koja doprinosi boljem provetravanju između biljaka

-uklanjati korovske biljke koje su često domaćini ovom patogenu

-u proizvodnji na otvorenom zasnivanje proizvodnje povrća na ocednijim zemljištima, naročito prilikom gajenja osetljivih biljnih vrsta u koje spadaju cveće: lale, hrizantema, dalija… povrće: kupus, krastavac, mrkva, grašak, pasulj…

-duboka obrada zemljišta  doprinosi redukciji sklerocija…

2.Intenzitet pojave bolesti na otvorenom uvek je veći ukoliko imamo padavine tokom leta, ukoliko zalivanje biljaka povrća ide putem kišenja i kvasi biljke

3.Za sadnju belog, crnog luka koristiti isključivo sertifikovan, zdrav sadni materijal, kao i za ostale biljne vrste.

4.Podaci iz literature ukazuju da je moguća biološka kontrola S.sclerotiorum od strane gljive Trichoderma spp. koja parazitira sklerocije i umanjuje njihovu klijavost, a time utiče na smanjnje infekcionog materijala i umanjuje broj obolelih biljaka na parceli i u plasteničkoj proizvodnji. Dokazano je antagonističko delovanje u odnosu na patogena. Rezultati se odnose na istraživanja na soji. ( Univerzitet Ciudad, 1428 Buenos Aires, Argentina). Slični podaci postoje i na pasulju (podaci iz Brazila)

5.Hemijska zaštita može umanjiti pojavu bele truleži na plodovima biljaka primenom fungicida u fazi  cvetanja  koja se smatra i kritičnom fazom za  infekciju  gljivom S.sclerotiorum. Opasnost je veća   ukoliko se u to vreme očekuju padavine.Primena fungicida ima značaja  kako za povrtarske  tako i za ratarske i voćarske biljne vrste.

Mnogi rezultati ukazuju da se ovo oboljenje može držati pod kontrolom primenom fungicida u pravo vreme i adekvatnim izborom fungicida.

Za efikasnu zaštitu od bele truleži  preporučuje se tretman fungicidima u fazi cvetanja biljaka ili 10 –ak dana ranije-pre opadanja latica.

Ispitivanja istraživača u ovoj oblasti kao i naša višegodišnja  ispitivanja u PSS Sombor  su dala dobre rezultate u zaštiti glavica suncokreta od bele truleži primenom Propulse, Pictor, Amistar extra u fazi cvetanja.

U povrtarskim biljnim i voćnim vrstama veoma dobri rezultati se postižu primenom fungicida na bazi Ciprodinil + Fludioksonil (Switch), Fenheksamid (Teldor), Azoksistrobin (Quadris,Teatar, Promesa)

Iprodion (Dionis, Dional), fungicidi sa aktivnim materijama Boksalid +Piraklostrobin , Iprodion + Tiofanat metil…

Оставите одговор