You are currently viewing VILINA KOSICA – OPASNA PARAZITNA CVETNICA

VILINA KOSICA

Vilina kosica u usevu šećerne repe

vilina kosica - opasna cvetnica

Vilina kosica u paprici

vilina kosica - opasna!

Proizvođači uništavajte vilinu kosicu i ne dozvolite da se širi unutar njive!!!

NE SUZBIJANJEM njena populacija se svake godine povećava!!!

Cuscuta spp. u narodu poznata kao vilina kosica prisutna svuda u Vojvodini, javlja se svake godine u jakom intenzitetu naročito na uvratinama njiva, a sve više ulazi i u sam usev. Sada je možemo naći na skoro svim ivičnim delovima parcela u ataru.

Vilina kosica je jednogodišnja biljka. Nema koren, listove i spada u grupu parazitnih cvetnica i za svoj razvoj koristi materije drugih biljaka na kojima parazitira.

Cveta od maja do avgusta. Plod je sitna čaura i godišnje jedna biljka viline kosice proizvodi i do 3000 semena koja zadržavaju klijavost 5-6 godina.

Razmnožava se uglavnom semenom, ali može i vegetativno.

Parazitira na mnogim biljnim vrstama, najčešće u lucerki i detelini, a sve češće i u šećernoj repi, krompiru, paradajizu, paprici..

KAKO SE ŠIRI VILINA KOSICA:

1.Obradom proizvodnih parcela ćesto se obrađuju i uvratine  i mašinama se v. kosica unosi i širi po njivi.

2.Setvom nedeklariasnog semena pre svega lucerke i deteline.

3.Nepoštovenjem plodoreda.

4.Prilikom vađenja šećerne repe mašinama se prenosi sa parcele na parcelu gde ostaje, a sobzirom na klijavost semena možemo očekivati njenu  pojavu u narednim godinama.

Vilinu kosicu je vrlo teško iskoreniti ukoliko se useli u samu parcelu,stoga  je treba suzbijati  i uništavati  pre svega na uvratinama njiva i nepoljoprivrednim zemljištima.

SADA je treba suzbijati totalnim herbicidima na bazi glifosata  u koncentraciji 1-2% što znači 100-200 ml preparata na 10 l vode. Suzbijanje ponoviti i kasnije sobzirom na njen potencijal ona će se ponovo javiti. Herbicidi na bazi glifosata se translokaciono šire na „izdanke“ viline kosice i suzbijanje je uspešnije nego primenom kontaktnih herbicida.

Suzbijati je pre nego što donese seme.

SUZBIJANJE  NA PROIZVODNIM PARCELAMA

ŠEĆERNA REPA

U šećernoj repi, lucerki, salati za suzbijanje viline kosice može se koristiti herbicid Kerb 4 kg po ha,sobzirom na cenu prskati samo oaze. Nakon primene ovog herbicida naredne godine ne smeju se sejati lubenica, dinja, krastavci, tikve i tikvice.

Ukoliko vilina kosica ostane u šećernoj repi te zaražene biljke će propasti od cerkospore sobzirom da su parazitirane i ne usvajaju fungicide. Takve biljke su žarišta za širenje cerkospore.

Vilina kosica  značajno utice na sadržaj hlorofila kod šećerne repe i zabeležena je značajna redukcija  sadržaja pigmenata (14-54%) (S.Vrbničanin i sarad. Fakultet Zemun) što konačno utiče i na prinos.

ZA NAREDNU GODINU

Sobzirom da vilina kosica nije opasna za suncokret i ne koristi suncokret kao biljku hraniteljku moguće je suzbiti herbicidima na bazi 2,4D u manjoj dozi 0,5 l po ha, ali voditi računa da se suzbija pre nicanja suncokreta, što je i moguće jer vilina kosica niče nakon obrade  pre suncokreta rano u proleće, a može se suzbiti i pre setve suncokreta.

Оставите одговор