You are currently viewing KAKO ČUVATI ZDRAVLJE PRI PRIMENI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA!!!

KAKO ČUVATI ZDRAVLJE PRI PRIMENI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA!!!

KAKO ČUVATI ZDRAVLJE PRI PRIMENI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

zastita zdravlja primena sredstava za zastitu bilja

KAKO ČUVATI ZDRAVLJE PRI PRIMENI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA!!!

PRE PRIMENE UVEK PROČITAJ DEKLARACIJU I UPUTSTVO ZA PRIMENU !!!

DEKLARACIJA I UPUTSTVO ZA PRIMENU SU ZAKON !!!

Primena pesticida predstavlja rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Uticaj na zdravlje ljudi  pri primeni pesticida zavisi od otrovnosti – toksičnosti pesticida, dužine izloženosti tretmanima, mesta primene pesticida, vremenskih uslova pri aplikaciji pesticida kao i od pristupa korišćenja lične zaštitne opreme.

 OSNOVNO PRAVILO PRI PRIMENI PESTICIDA:

-NE SME SE JESTI

-NE SME SE PITI

-NE SME SE PUŠITI

Glavni načini izlaganja pesticidima prilikom njihove primene su:

-Preko kože, kontaktom sa kožom ruku ili lica

-Preko očiju

-Udisanjem preko nosa ili preko usta

BEZBEDNA PRIMENA PESTICIDA

1.PRIMENA NA NAČIN KOJIM SE NE UGROŽAVA ZDRAVLJE LJUDI, ŽIVOTINJA.

2.PRIMENA NA NAČIN KOJIM SE NE UGROŽAVA ŽIVOTNA SREDINA

KAKO SE PESTICIDI KREĆU U ŽIVOTNOJ SREDINI

 • VAZDUHOM
  • pare, čestice, zanošenje
 • VODOM
  • Površinsko oticanje
  • Kroz zemljište
 • DRUGIM OBJEKTIMA
  • Ostaci na biljkama i životinjama

-Proveriti vremenske uslove pre primene pesticida jer oni u velikoj meri utiču na efikasnost i sigusrnost primene.

Ne primenjivati sredstva za zaštitu bilja pri brzini vetra većoj od 2m u sekundi, ali ni u najtoplijem delu dana!!!

-Izbegavati zanošenje sredstva (drift), prskanjem u istom pravcu u kojem duva vetar

-Na ili u blizini polja gde se primenjuju pesticidi ne dozvoliti pristup ljudima i životinjama

 -Redovno vršiti kalibraciju opreme za primenu kako bi se osiguarao optimalan kvalitete primene

-Prekinuti protok rastvora za vreme okretanja traktora.

BEZBEDNO RUKOVANJE PESTICIDIMA

Prilikom rukovanja ili primene pesticida dobra praksa znači uvek nositi osnovnu opremu za ličnu zaštitu:

 -zaštitno odelo

-adekvatne zaštitine rukavice

-maske za zaštitu disajnih puteva

– naočare za zaštitu očiju

-čizme

Zaštitnu opremu prilagoditi :

Vrsti pesticida koji se primenjuje, stepenu  izloženosti pesticidu, mestu gde se primenjuje…

Oprema za ličnu zaštitu imaće svoju ulogu ukoliko se koristi ona koja je preporučena na etiketi sredstva koje se primenjuje.

Prilikom primene pesticida koristiti traktor sa zatvorenom kabinom !!!

PIKTOGRAMI – OBAVEŠTENJA O PESTICIDU

Na svakom pesticidu postoje PIKTOGRAMI OBAVEŠTENJA:

Piktogram -obaveštenje o skladištenju

Piktogram -obaveštenje oprimeni pesticida

Piktogrami -obaveštenja o opasnosti pesticida

Piktogrami saveta o vrsti zaštitne opreme prilikom primene određenog pesticida…

Оставите одговор