You are currently viewing ZAŠTITA VINOGRADA NAKON BERBE

ZAŠTITA VINOGRADA NAKON BERBE

ZAŠTITA VINOGRADA NAKON BERBE

U svim voćnacima pa tako i u vinogradima nakon završetka berbe treba obaviti mehaničke mere borbe koje podrazumevaju uklanjanje svih starih letorasta koji su oboleli ili su polomljeni, opalo lišće, sve izneti i spaliti čime smanjujemo izvor obolevanja vinograda u narednoj sezoni.

Hemijske mere zaštite primeniti nakon mehaničkog čišćenja vinograda, a za tu meru mogu se koristiti preparati na bazi bakra: Bakar – oksihlorid, Bakrocid, Kupragrin, Cuproxat, Bordovska čorba… Hemijska zaštita navedenim fungicidima vrši dezinfekciju biljaka i suzbijanje prouzrokovača bolesti, ali i utiču na odrvenjavanje letorasta, tako da oni slabije izmrzavaju tokom zimskih meseci.

ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE

Osim standardnih bolesti koje se javljaju u vinogradima tokom vegetacije (plamenjača, pepeplnica, crna pegavost, siva trulež) na vinovoj lozi sve veći problem predstavlja pojava fitoplazme Flavescence doree – koja izaziva žutilo i crvenilo lista, nekrozu između glavnih nerava, a u kasnijoj fazi bolesti dolazi do savijanja oboda lista prema naličju. Kod stonih sorti simptomi na listovima su tamno – ljubičasti do svetlo crveni, a kod belih sorti su svetlo žuti sa crvenkastim nijansama.

Navedeni simptomi sada se mogu registrovati u vinogradima naročito u zasadima u kojima je izostala redovna mera suzbijanja cikada i u napuštenim zasadima. Radi se o veoma agresivnom oboljenju vinove loze koje može dovesti čak i do krčenja vinograda.

Jedini poznati vektor – prenosioc ove fitoplazme vinove loze jeste cikada Scaphoideus titanus Ball koja se hrani isključivo na vinovoj lozi. Ima jednu generaciju godišnjeŽenka polaže jaja ispod kore dvogodišnjih lastara.

MERE ZAŠTITE VINOVE LOZE OD Flavescence doree – zaštita vinograda nakon berbe

OSNOVNE MERE

1.Suzbijanje cikada – prenosioca fitoplazme – praćenje pojave i suzbijanje (obično tokom juna kada suzbijamo larve ove cikade u dva navrata 10 i 20. Juna)

2.Krčenje i spaljivanje zaraženih čokota

PREVENTIVNE MERE

1. Praćenje pojave simptoma u toku vegetacije

2. Eliminacija sumnjivih čokota

3.Praćenje pojave cikada

DOPUNSKE MERE

1.Uništavanje napuštenih loznih zasada

2.Uništavanj“divlje loze” i pavitine

3. Suzbijanje korova

VAŽNO!!!

VINOGRADARI OBIĐITE VINOGRADE I VIDITE DA LI IMATE SIMPTOME ZLATASTOG ŽUTILA VINOVE LOZE.

UKOLIKO PRIMETITE SIMPTOME OBAVEZNO UKLONITE ZARAŽENE ČOKOTE jer je jako važna zaštita vinograda nakon berbe!

LARVA CIKADE

LARVA CIKADE

ODRASLA CIKADA PRENOSIOC FITOPLAZME

ODRASLA CIKADA PRENOSIOC FITOPLAZME

POČETNI SIMPTOMI ZLATASTOG ŽUTILA – zaštita vinograda nakon berbe

POČETNI SIMPTOMI ZLATASTOG ŽUTILA - ZAŠTITA VINOGRADA NAKON BERBE

SIMPTOMI ZLATASTOG ŽUTILA NA BELIM SORTAMA

SIMPTOMI ZLATASTOG ŽUTILA NA BELIM SORTAMA

ZARAŽEN NAPUŠTEN VINOGRAD

ZARAŽEN NAPUŠTEN VINOGRAD -ZAŠTITA VINOGRADA NAKON BERBE

ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE – zaštita vinograda nakon berbe

ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE

Оставите одговор