You are currently viewing ŠIMŠIROV PLAMENAC (Cydalima perspectalis)

ŠIMŠIROV PLAMENAC (Cydalima perspectalis)

ŠIMŠIROV PLAMENAC (Cydalima perspectalis)

Na ulicama, grobljima, vikendicama zapaža se propadanje i sušenje žive ograde – šimšira, a mnogi vlasnici ne prepoznaju da se radi o značajnoj štetočini ove ukrasne biljne vrste. Pažljivim pregledom napadnute žive ograde mogu se naći različiti stadijumi štetočine koja je poznata kao Šimširov plamenac.

Šimširov plamenac u Srbiji ima 3 generacije godišnje i od 2014. godine pričinjava štete na šimširu, kućnim ogradama u vidu golobrsta i sušenja šimšira.

Sada su prisutni leptiri, jaja, gusenice različitog uzrasta. Zbog preplitanja generacija imamo prisutne i različite stadijume razvića ove štetočine.

Za suzbijanje jaja i mladih gusenica primeniti insekticide iz grupe regulatora rasta (npr. na bazi a.m. piriproksifen ili hlorantraniliprol).

Gusenice starijeg uzrasta mogu se javiti od druge dekade aprila do poslednje dekade maja, od polovine juna do treće dekade jula, od kraja avgusta do druge polovine oktobra faktički tokom cele vegetacije. One se najbolje suzbijaju primenom inskticida sa aktivnim materijama a. m. bifentrin, alfa – cipermetrin, hlorpirifos.

Različite stadijume šimširovog plamenca koje imamo sada najbolje je suzbijati kombinacijom insekticida iz grupe regulatora rasta i piretroida. Pored ove preporuke veoma dobri rezultati se dobijaju primenom Calypso u kombinaciji sa Decis.

Sobzirom da se radi uglavnom o kućnim ukrasnim ogradama koje se nalaze u dvorištima, vikendicama, ulicama, na groblju, a zbog otrovnosti insekticida pre odluke o suzbijanju preporučuju se konsultacije sa stručnjacima za zaštitu bilja. Zbog visokih temperatura suzbijanje raditi predveče i obavezno koristiti masku i rukavice.

Оставите одговор