You are currently viewing DIVLJI SIRAK – SUZBIJNJE  NA STRNIŠTIMA!!!

DIVLJI SIRAK – SUZBIJNJE  NA STRNIŠTIMA!!!

Momenat kada treba primeniti herbicid

DIVLJI SIRAK - SUZBIJNJE  NA STRNIŠTIMA!!!

DIVLJI SIRAK – SUZBIJNJE  NA STRNIŠTIMA!!!

Nakon žetve strnih žita očekuje se nicanje višegodišnjih korova (divljeg sirka, palamide…) koji su pored ambrozije najdominantniji korovi na našim njivama!

Nakon obilnih padavina ovi korovi imaju veoma povoljne uslove za nicanje, što je i prilika za njihovo suzbijanje. Suzbijanjem višegodišnjih korova na strništima  smanjuje se njihova populacija za narednu godinu.

Svedoci smo da se divlji sirak u kukuruzu poslednjih godina sa sve manje uspeha suzbija primenom postojećih herbicida.

SUZBIJANJE KOROVA NA STRNIŠTIMA

Proizvođačima je poznato da se ovi korovi uspešno suzbijaju na strništima primenom herbicida na bazi Glifosata.

Sobzirom da se primena glifosata za suzbijanje divljeg sirka na strništima preporučuje u koncentarciji 3-4% ( 3-4 l herbicida na 100 l vode) NEOPHODNO JE KORISTITI DIZNE KOJIMA SE MOŽE IZBACITI TA KOLIČINA TEČNOSTI PO HA!!!

Za bolju efikasnost dobro je dodati okvašivač koji će omogućiti bolje usvajanje i teže spiranje herbicida!!!

Tretiranje treba izvesti, u fazi porasta sirka od 15-25 cm, u kasno popodnevnim satima, kada je temperatura vazduha  u opadanju. Najbolje pred  izbacivanje metlice.

Padavine dva sata nakon tretiranja ne umanjuju efikasnost preparata.

Dalje agrotehničke mere-oranje, nastaviti nakon pregleda korena-rizoma divljeg sirka koji treba da je crvene boje i truo. Za postizanje ovog efekta potrebno je najmanje dve nedelje .

Ukoliko na strništu dominira palamida odlični rezultati suzbijanja se postižu primenom kombinacije herbicida glifosata sa dikambom u dozama 3 l preparata na bazi glifosata i 1 l  preprata na bazi dikamba.

U  uslovima kada ima vlage mnogo je bolje  usvajanje herbicida od strane korova!!!

NAPOMENA :

Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša stoke, kao i upotreba osušene biljne mase za ishranu stoke.

 

Оставите одговор