You are currently viewing INTEGRALNA ZAŠTITA BILJA- (IPM) U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

INTEGRALNA ZAŠTITA BILJA- (IPM) U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

INTEGRALNA ZAŠTITA BILJA- (IPM) U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

INTEGRALNA ZAŠTITA BILJA

U poljoprivrednoj proizvodnji  fitosanitarne mere suzbijanja i kontrola štetnih organizama u našoj zemlji još uvek su bazirane na principima zaštite bilja  konvencionalne proizvodnje.

Zaštita bilja u konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji zasniva se na savremenim naučnim dostignućima, upotrebi pesticida i mineralnih đubriva.Ciljevi su visoki prinosi ,veći profit  pre svega  poštujući ekonomske principe.

 Zaštita bilja u integralnoj proizvodnji zasniva se na savremenim naučnim dostignućima, upotrebi svih raspoloživih metoda zaštite bilja, a kao krajnju meru upotrebu pesticida. Ciljevi su visoki prinosi i kvalitetna proizvodnja, poštujući kako ekonomske tako i ekološke principe.

Osnovni principi IPM (Integrated Pest Management)

Osnovni principi IPM (Integrated Pest Management) su efikasnost primenjenih pesticida, ekonomičnost i zaštita čovekove sredine.

REZULTAT: Racionalna primena pesticida, mineralnih đubriva, zaštita zdravlja ljudi i zaštita životne sredine.

Zaštita bilja u organskoj poljoprivrednij proizvodnji zasniva se uglavnom na korišćenju alternativnih metoda. Koriste se sve raspoložive metode zaštite bilja osim upotrebe sintetičkih pesticida i mineralnih đubriva.

Cilj je kvalitetna proizvodnja uz poštovanje pre svega ekoloških principa.

ZAŠTO INTEGRALNA ZAŠTITA?

1.Ceo sistem kontrole bezbednosti hrane u EU i našoj zemlji menja se mnogo strožijim propisima.

Maloprodajni konzorcijumi hrane uveli su komercijalne standarde (EUREPGAP – Evropska trgovina proizvodima i dobra poljoprivredna praksa GAP čija su načela preoblikovana u Integralnu zaštitu-IPM) i proizvodjač koji želi da plasira svoje proizvode u tim objektima mora da ispuni odredjene uslove proizvodnje i da poseduje odgovarajuću dokumentaciju o tome.

2.Zahtevi proizvođača rastu za proizvodima visokog kvaliteta, koji podrazumeva i zdravstveno bezbedni proizvod                   

3.Načela GAP-a ( dobra poljoprivredna praksa ) preoblikovana su u Integralnu zaštitu

4.Podizanje produktivnosti i ekonomičnosti proizvodnje

5.Zaštita zdravlja ljudi, životinja i zaštita životne sredine

Ovakav vid zaštite od štetnih organizama doprinosi značajnijoj uštedi pesticida i zaštiti životne sredine.

Metode Integralne zaštite u poljoprivrednoj proizvodnji

Poštovanje principa Dobre poljoprivredne prakse

Obuhvata načine suzbijanja štetnih organizama iznad pragova njihove štetnosti primenom različitih metoda, a bazira se NA ZNANJU I ISKUSTVU UZ MODERNIZACIJU TEHNOLOŠKIH PROCESA PROIZVODNJE.

-Sertifikovano seme- Sadnja -setva zdravog sertifikovanog sadnog materijala -sertifikovanog semena

-Agrotehnika- plodored- pažljiv izbor polja za proizvodnju- Cilj poštovanja plodoreda u poljoprivrednoj proizvodnji jeste smanjiti šanse za prezimljavanje insekata

-Iskoristiti otporne sorte, hibride – za setvu, sadnju birati sorte i hibride tolerantne i otporne prema štetnim organizmima

-Agrohemijska analiza – obezbeđuje kontrolisanu i ciljanu primenu mineralnih đubriva (vođenje računa o plodnosti zemljišta)

-Analiza zemljišta na stetocine -ostvaruje se ciljana primena pesticida

-Aplikacija pesticida – kvalitet prskalica, dizni – redovna kontrola ispravnosti – uvodi se u 2022.

-Precizna poljoprivreda – doprinosi modernizaciji tehnoloških procesa proizvodnje

-Korišćenje stajnjaka – balans površina u polj. proizvodnji i količina stajnjaka

-Sprečiti eroziju zemljišta

-Poštovati udaljenost od vodotokova pri aplikaciji pesticida

-Povećati zelenišno djubrenje

-Smanjiti period kada je polj zemlj bez biljnog pokrivača

Pažljiva setva optimalnog broja biljaka-optimalan sklop

-Pravovremeno i pažljivo navodnjavanjedovoljno da zadovolji potrebe useva, ali ne i preterano

-Biološke borbe, “mekše” mere suzbijanja

-Optimalno vreme berbe sa optimalnom zrelošču plodova

-Skladištenje u takvim uslovima da se održi kvalitet proizvoda i postigne optimalna tržišna vrednost

-Izvršioci u proizvodnji – njihova zdravstvena bezbednost -zaštitna oprema -uslovi higjene…

-Redovna analiza stanja u polju (najmanje jednom nedeljno) – stanje useva, pojava i širenje štetnih organizama

-Prognozno izveštajna služba – Realizacija koncepta Integralnog suzbijanja štetnih organizama po principima GAP- “Dobre poljoprivredne prakse”je jedino moguće preko Prognoze pojave  i signalizacije o potrebi suzbijanja štetnih organizama čiji je osnovni cilj smanjenje obima primene pesticida. Sve više prognoza bolesti se bazira pored praćenja u polju na savremenim uređajima koji imaju softver za prognozu nekih patogena i štetočina (Npr. Automatska meteorološka stanica Methos i druge) u okviru kojih su razrađene metode prognoze za bolesti paradajza TOM-CAST sistem, sive pegavosti šećerne repe ( Cercospra beticola), bakteriozne plamenjače jabučastog voća(Erwinia amylovora)…)

Evidencija-Knjiga polja

Jasni podaci o kvantitetu, kvalitetu, tipu i periodu aplikacije đubriva i pesticida se moraju voditi za svaku pojedinačnu parcelu i čuvati nekoliko godina

Razvoj kapaciteta koji poboljšava dinamični protok informacija za integralne mere suzbijanja (IPM): Web, Baze podataka, Programi za praćenje štetnih organizama, Prostorne baze podataka – Geografski Informacioni Sistemi-GIS

Kriterijumi za izbor pesticida koji se mogu primenjivati u integralnoj zaštiti bilja:

Toksikološki prihvatljivi- isključeni oni opasni po zdravlje ljudi, isključeni su preparati sa toksičnim efektima za životnu sredinu, korišćenje bioloških sredstava, korišćenje prirodnih hemijskih materija (sumpor,bakar…). Lista odobrenih supstanci (“Sl. glasnik RS” br. 93/2019) “a koja se usklađuje sa odgovarajućom listom  Evropske unije”

Zbrinjavanje ambalaže od pesticida kod individualnih poljoprivrednih proizvođača- Preko Sistema SECPA EKO MODEL, koji je otpočeo je sa aktivnostima na preuzimanju ambalaže od pesticida individualnih korisnika 2013. godine.

-Kodeks od poljoprivrednih proizvođača zahteva da svako u svojoj moći doprinosi očuvanju čovekove sredine, plodnosti zemljišta, potencijala u proizvodnji hrane i kvalitetu poljoprivrednih proizvoda.

-Obavezna obuka korisnika pesticida(poljoprivrednih proizvođača)

 OD 1.01.2022. obavezna obuka za korisnike pesticida

Primena metoda IPM će biti sve više od značaja u narednim godinama, kada se veliki broj pesticida (aktivnih materija) povlači sa tržišta i rešenja mnogih problema u zaštiti bilja će se sve više oslanjati na nepesticidne mere i stručnom pristupu rešavanja problema baziranog na znanju i iskustvu.

ŠEMA PRINCIPA INTEGRALNE ZAŠTITE BILJA

ŠEMA PRINCIPA INTEGRALNE ZAŠTITE BILJA

 

Оставите одговор