You are currently viewing ZDRAV RASAD – USPEŠNA PROIZVODNJA!!!

ZDRAV RASAD – USPEŠNA PROIZVODNJA!!!

Simptomi bolesti

ZDRAV RASAD - USPEŠNA PROIZVODNJA

ZDRAV RASAD - USPEŠNA PROIZVODNJA - agrolekar

ZDRAV RASAD – USPEŠNA PROIZVODNJA!!!

Novom ciklusu  proizvodnje povrća u plastenicima i staklenicima prethodi proizvodnja rasada i pikiranje!

Za ranu proizvodnju povrća u grejanim plastenicima rasad je već nikao i nalazi se u ranim fazama razvoja.

OSNOVNE SMERNICE U PROIZVODNJI RASADA

1.Za setvu koristiti deklarisano seme.

2.Optimalna gustina setve – optomalan sklop i bolja cirkulacija vazduha.

3.Održavanjem optimalne temperature i vlažnosti vazduha i zemljišta obezbeđuje se brže nicanje i manje poleganja rasada:

-relativna vlažnost vazduha prilikom proizvodnje rasada ne iznad  75%,

-u početnim fazama razvoja rasada  temperatura oko 16 stepeni,

 -faza formiranja listića temperatura oko 22 stepena,

-stalno provetravanje – održavanje optimalne vlažnosti vazduha,

-obezbediti dovoljno svetlosti.

4.Rasad zalivati odozdo u ranim jutarnjim satima.

5.Za bolje ukorenjavanje rasada koristiti đubriva sa većim sadržejem fosfora.

Mladim biljčicama rasada najveća opasnost  preti od:

1.poleganja (Pythium spp) koje je i najznačajnije obolenje u rasadničkoj proizvodnji.

U zaštićenom prostoru  mikroklimatski uslovi doprinose češćoj pojavi ovog oboljenja.

Prvi simptom na niknutim biljčicama koji ukazuje na pojavu ovog oboljenja  je pojava vodenaste nekroze na hipokotilu (na prizemnomom delu biljčica) u nivou površine zemlje-supstrata, koja se brzo širi na celu biljčicu i takva biljke “padaju”, poležu, što dovodi do ”topljenja rasada” i do pojave praznih, ogolelih mesta u okviru proizvodnog prostora rasada.

2.vaši koji su prenosioci virusa i tripsa.

POVOLJNI USLOVI ZA NASTANAK I RAZVOJ POLEGANJA RASADA

1.Veća vlažnost zemljišta

2.Visoke temperature

KAKO UMANJITI RIZIK OD POLEGANJA RASADA:

1.Umereno zalivanje.

2.Redovno provetravanje – dobra cirkulacija vazduha.

3.Optimalizacija temperature.

4.U setvi koristiti deklarisano seme.

5.Tokom prohladnih i oblačnih dana smanjiti zalivanje i tako sniziti vlažnost zemljišta i vazduha, uz intenzivno provetravanje.

MERE HEMIJSKE ZAŠTITE

1.Hemijsku zaštita mladih biljčica fungicidima raditi svakih 10 dana.

U zaštiti nadzemnih delova biljaka u rasadničkoj proizvodnji opravdana je primena Quadris Top, Aliette flash, Signum…

2.Uklanjanje obolelih biljaka sterilnim rukama i njihovo uništavanje van proizvodnog prostora.

3.Zalivanje efikasnim fungicidima.

FUNGICIDI I ZALIVANJE RASADA I MLADIH BILJAKA

Preporuka je da se zalivanje radi sa fungicidima sa aktivnom materijom propamokarb fosetila – Previcur Energy ili sa Balb, Proplant (propamokarb hidrohlorid) i to:

1.Ukoliko se primeti pojava poleganja rasada nakon odstranjivanja obolelih biljaka, odmah zemljište i okolne biljke zaliti sa rastvorom navedenih fungicida.

2.Pre pikiranja rasada,  zaliti rastvorom fungicida

3.Zalivanje fungicidima nastaviti pre  rasađivanja na stalno mesto u plasteničkoj proizvodnji i nakon rasađivanja.

Za zalivanje napraviti rastvor 3-6 ml fungicida na 2 l vode i time zaliti oko 1m2 rasadničkog prostora.

KAKO UMANJITI RIZIK OD POJAVE VAŠI

1.Postavljene zaštitnih insekatskih mreža na vratima plastenika.

2.Pratiti prisustvo i redovno suzbijati vaši koje su prenosioci virusa u rasadničkoj proizvodnji.

3.Uništavanje korova oko plastenika koji su domaćini za vaši.

4.Postavljanje lepljivih žutih i plavih ploča za otkrivanje prisustva vaši i tripsa.

PIKIRANJE I PREVENTIVNE MERE

Obavezna je dezinfekcija:

1.Stolova, pribora za rad, alata…

2.Dezinfekcija posuda za pikiranje.

3.Za pikiranje koristiti sterilan supstrat sa PH ispod  7. U kiseloj sredini supstrata prouzrokovači poleganja rasada se slabije razvijaju.

4.Za dezinfekciju koristiti  70% alkohol.

5.Pušenje unutar proizvodnog prostora nije dozvoljeno!

Оставите одговор