You are currently viewing VISOKE TEMPERATURE POGODUJU ŠTETOČINAMA!!!

VISOKE TEMPERATURE POGODUJU ŠTETOČINAMA!!!

SOJA

Grinje

grinje soja- visoke temperature

Usled povoljnih vremenskih useva, a pada fiziološkog imuniteta biljaka poslednjih dana na soji se registruje prisustvo grinja. Ova grupa štetočina može biti aktuelna i tokom avgusta meseca.

Grinjama pogoduju visoke temperature i niska relativna vlažnost vazduha.

Prisustvo grinja se zapaža na naličju lista i listovi dobijaju srebrnastu boju koji postepeno žute i suše se. Napadnute biljke zaostaju u porastu i brže sazrevaju.

Proizvođači treba da pregledaju svoje povešine pod sojom i ukoliko  su štetočine prisutne sprovedu mere suzbijanja.

Štetočine su evidentirane na ivičnim delovima parcela i suzbijanje treba usmeriti pre svega na te delove i na taj način ne dozvoliti da se štetočine šire dublje u parcelu. Suzbijanje odmah treba uraditi gde su grinje prisutne jer one mogu uzrokovati značajne štete i  direktno uticati na smanjenje prinosa.

Za suzbijanje grinja mogu se koristit sledeći akaricidi: Vertimec 018 EC, Amon, Akaristop (abamektin)…, Orthus 5 SC (fenpiroksimat) i drugi.

Tretmane raditi u večernjim satima.

PAPRIKA

Pamukova sovica

OŠTEĆENJA NA PLODU PAPRIKE OD PAMUKOVE SOVICE

(Posledica oštećenja razvoj bakterioze – Erwinia carotovora)

paprika pamukova sovica - visoke temperature zastita bilja

Na paprici su prisutna jaja ove štetočine, a usled visokih temperatura očekuje se brže piljenje i pojava larvi. Pri ovakvim temperaturama  vreme između položenih  jaja i piljenja pamukove sovice traje između 24 i 48 sati. Zbog visokih temperatura dolazi i do isušivanja jaja tako da ove temperature mogu i redukovati pojavu larvi pamukove sovice.

Suzbijanje:

Preporučuju se insekticidi ovicidno larvicidnog delovanja ( koji deluju na jaja i na larve koje se pile kao i na ispilele larve).

Najvažnije je insekticide primeniti pre ubušivanja larvi u plodove paprike.

Preporučuju se insekticidi:

Coragen 20 SC u dozi 0,1-0,15 l po ha ili

Avaunt 15EC u dozi 0,25 l po ha (karenca 1 dan za papriku)

Affirm 1,5-2 kg po ha (karenca za papriku 3 dana)

Ampligo 150 ZC u dozi 0,2-0,25 l po ha. Sobzirom da je to insekticid sa dve aktivne materije deluje na sve razvojne stadijume štetočine.

U USEVIMA U KOJIMA JE BERBA U TOKU NE PRIMENJIVATI HEMIJSKE MERE ZAŠTITE!!!

TRIPS

OŠTEĆENJA NA PLODOVIMA PAPRIKE OD TRIPSA

OŠTEĆENJA NA PLODOVIMA PAPRIKE OD TRIPSA - visoke temperature

Visoke temperature uticale su na veliku brojnost tripsa i štetočina je prisutna duži period na paprici, a poznato je da je njihovo suzbijanje dosta delikatno.

To je pogotovo značajno u proizvodnji paprike babure jer oni oštećuju pokožicu ploda što dovodi do nekvalitetnih plodova sa umanjenom tržišnom vrednošću.

Suzbijanje mora biti u kontinuitetu sa smenom insekticida različitih mehanizama delovanja.

Provera njihovog prisustva treba raditi redovno otresanjem cveta na beli papir , jer se radi o sitnim insektima teško vidljivim na biljkama.

Za suzbijanje uključiti preparate na bazi formetanat-hidrohlorid (nedostatak duga karenca kod paprike 35 dana), aktivne materije spinosad –karenca za papriku 3 dana, zatim insekticide na bazi spinetorama…

Na paprici su prisutne i vaši, koje zajedno sa tripsom i cikadama utiču na prenošenje biljnih virusa, te se moraju držati pod kontrolom zbog direktnih i indirektnih šteta.

KUKURUZ ŠEĆERAC

BUVAČI

Njihovo prisustvo u velikoj brojnosti  evidentira se na kukuruzu šećercu kao i kupusu.

Buvač oštećuje tako što progriza lisnu površinu i umanjuje fiziološku kondiciju biljaka.

Suzbijanje:

Potrebno je da su tretmani vezani, sa razmakom od pet dana, kako bi adekvatno bilo obuhvaćeno što veći broj imaga ovih štetočina.

Insekticid na bazi (deltametrina) Decis Expert…, (Lambda cihalotrin) Karate Zeon..

KUPUS

BELA KUPUSNA MUŠICA ,BUVAČI, KUPUSNI MOLJAC

Bela kupusna mušica

bela kupusna musica - visoke temperature

Navedenim štetočinama  pogoduju visoke temperature.

Bela kupusna mušica se  hrani na naličju lista kupusa, karfiola i svih ostalih kupusnjača.

Odlično delovanje ispoljio insekticid Sivanto Prime. Za bolje vezivenje i efikasnost obavezno dodati lepilo.

Dobru efikasnost pokazali su i insekticidi Proteus 0,5-0,75 l/ha, Confidor 0,05-0,7%…

Odrasle insekte suzbijati primenom insekticida različitih mehanizama delovanja uključiti i insekticide na bazi lambda cihalotrin -Karate zeon…, cipermetrina – Cipkord koji će doprineti suzbijanju buvača i kupusnog moljca.

Pri suzbijanju važno je dobro okupati biljku da insekticidi dospeju i na naličje lista.

U usevima ranog kupusa gde je berba u toku NE PREPORUČUJE SE

primena hemijskih mera zaštite.

Оставите одговор