You are currently viewing Štetni organizmi kod krompira i paradajza

štetočine kod krompira paradajza

Životni ciklus plamenjače krompira – Phytophthora infestans

Plamenjača može biti veoma ozbiljna bolest krompira, naročito tamo gde su, tokom kasnog leta i jeseni vremenski uslovi hladni i kišoviti. Patogen prezimljava u krtolama. Izvor inokuluma u polju predstavljaju krtole prezimele u zemljištu, krtole izbačene iz skladišta i zaraženi delovi semenskih krtola. Posle nicanja useva, gljiva zaražava klicu.

Primarni inokulum se formira u uslovima visoke vlažnosti, a bolest se dalje širi putem vetra,vode ili ljudske aktivnosti. Reproduktivni organi sporangiofore se stvaraju na zaraženim klijancima. Zoospore se formiraju i oslobađaju iz sporangija koje zaražavaju lišće. Zoospore i sporangije se spiraju s lišća u zemljište zaražavajući krtole pre vađenja. Patogen pokazuje najveću aktvinost tokom perioda hladnog i vlažnog vremena. Hladne noći sa temperaturama od 100C-15.50 C i višim temperaturama tokom dana od 15.50 C -21.10 C su idealne za razvoj plamenjače. Magla, kiša ili obilna rosa tokom 4-5 uzastopnih dana će takođe favorizovati razvoj bolesti.

Nema otpornih sorti prema plamenjači, ali neke sorte poseduju odgovarajući stepen rezistentnosti na neke rase plamenjače. Najbolje je informisati se o nivou rezistentnosti sorte prilikom kupovine semena za sadnju krompira.

Životni ciklus prouzrokovača crne pegavosti Alternaria solani

Alternaria solani prezimljava kao spora ili micelija u biljnim ostacima u zemljištu. U proleće spore se oslobađaju i šire na druge biljke kišom, vetrom i insektima. Gljiva prodire u list kroz prirodne otvore. U proleće bolest se javlja na prvim razvijenim listovima blizu zemljišta a zatim se razvijaju ka vrhu biljke.

Na stabljici, gljiva prouzrokuje izdužene braon-crne nekroze. Crna pegavost se može pojaviti u sezoni nešto ranije od plamenjače, a uglavnom se prvo uočava sredinom leta, ali često prouzrokuje najveću štetu u povoljnim uslovima kasnije u sezoni. Postoji više ciklusa razvoja u toku sezone Tokom leta pege na listu mogu biti kružnog oblika kada se nalaze između lisnih nerava i uglaste kada su ograničene nervima. Kasnije tokom leta crna pegavost se najčešće javlja na starijem tkivu i biljkama koje su pod stresom usled niskog sadržaja azota ili pritiska patogena. U jesen krtole se inficiraju tokom vađenja. Okruglaste udubljene pege se formiraju na zaraženim krtolama.

Patogen tokom zime prezimljava u zaraženim biljnim ostacima krompira. Postoji veoma velika razlika u osetljivosti sorti prema crnoj pegavosti veću osetljivost pokazuju sorte kraće vegetacije od sorti duge vegetacije. Veoma kasne soret pokazuju izvesnu tolerantnost u odnosu na crnu pegavost.

ALTERNARIJA NA STABLU RASADA PARADAJZA

ALTERNARIJA NA STABLU RASADA PARADAJZA

JAK NAPAD PLAMENJAČE NA PARADAJZU USLED NEADEKVATNE ZAŠTITE

JAK NAPAD PLAMENJAČE NA PARADAJZU USLED NEADEKVATNE ZAŠTITE

SIMPTOMI FITOTOKSIČNOSTI NA RASADU PARADAJZA

SIMPTOMI FITOTOKSIČNOSTI NA RASADU PARADAJZA

OZBILJNIJI NAPAD PLAMENJAČE NA KROMPIRU

OZBILJNIJI NAPAD PLAMENJAČE NA KROMPIRU

PLAMENJAČA KROMPIRA

PLAMENJAČA KROMPIRA

POČETNI SIMPTOMI CRNE PEGAVOSTI NA KROMPIRU

POČETNI SIMPTOMI CRNE PEGAVOSTI NA KROMPIRU

POČETNI SIMPTOMI PLAMENJAČE NA KROMPIRU

POČETNI SIMPTOMI PLAMENJAČE NA KROMPIRU

POSLEDICE NEADEKVATNOG SUZBIJANJA KROMPIROVE ZLATICE

POSLEDICE NE ADEKVATNOG SUZBIJANJA KROMPIROVE ZLATICE

RAZLIČITI STADIJUMI LARVE KROMPIROVE ZLATICE

RAYLIČITI STADIJUMI LARVE KROMPIROVE ZLATICE

SIMPTOMI CRNE PEGAVOSTI NA KROMPIRU

SIMPTOMI CRNE PEGAVOSTI NA KROMPIRU

SIMPTOMI PLAMENJAČE NA LISTU KROMPIRA

SIMPTOMI PLAMENJAČE NA LISTU KROMPIRA

Оставите одговор