You are currently viewing KUPUSNA MUVA

KUPUSNA MUVA (Delia radicum L.)- Opasna štetočina u proizvodnji kupusnjača

SIMPTOMI OŠTEĆENJA – kupusna muva

KUPUSNA MUVA

LARVE KUPUSNE MUVE

KUPUSNA MUVA LARVE

Lutka kupusne muve

Lutka kupusne muve

Sobzirom da je u toku let prve generacije kupusne muve rasađene kupusnjače mogu biti napadnute od ove štetočine, čije larve hraneći se korenovim dlačicama i ubušivanjem u koren prouzrokuju potpuno propadanje biljaka.

Naročito je opasna za rani kupus, karfiol, kelerabu pre svega na površinama gde se nije ispoštovao plodored ili je kupus rasađen u blizini površina gde je prethodne godine bila neka kupusnjača ili u blizini površina gde je prethodne godine bila uljana repica gde ova štetočina takođe može da prezimi.

Na korenu jedne biljke mogu se naći i do 30 larvi koje mogu dovesti do potpunog propadanja useva u mlađem razvojnom stadijumu. Štete mogu biti naročito velike u sušnim uslovima proizvodnje i obično se dešvaju početkom maja i to od prve generacije leta kupusne muve. Inače štetočina ima tri generacije.

Oštećene biljke gube turgor, venu, dobijaju ljubičastu boju i lako se čupaju. Pokrivanje rasađenog kupusa agrotexstilom ili insekticidnim mrežama umanjuje se mogućnost polaganja jaja i štete od kupusne muve. Otvori na mrežama treba da su manji od 2mm.

U cilju suzbijanja odrasle muve ove štetočine preporučuje se primena inskticida iz grupe piretroida Cipkord, Notikor, Decis, Karate zeon, Fastac, Bifenicus, Talstar, Fobos, Grom…

Ukoliko se primeti prisustvo štetočine ili već prisutna oštećenja, intenzivnim navodnjavanjem i povećanom ishranom biljaka štete se mogu ublažiti.

Prema mom iskustvu kada su larve već prisutne na korenovom vratu ili u unutrašnjosti korena suzbijanje se može raditi primenom insekticida kroz sistem za navodnjavanje na bazi dve aktivne materije hlorpirifosa i piretroida u koncentraciji 0,15% i to oko 100 mililitara rastvora po biljci.

 

Оставите одговор