You are currently viewing SIVA TRULEŽ – ZNAČAJNO OBOLJENJE PLODOVA VOĆA I POVRĆA

SIVA TRULEŽ – ZNAČAJNO OBOLJENJE PLODOVA VOĆA I POVRĆA

Siva trulež luka

Siva trulež luka

Siva trulež jagode

Siva trulež jagode

SIVA TRULEŽ – ZNAČAJNO OBOLJENJE PLODOVA VOĆA I POVRĆA

Siva trulež  prouzrokovač  poznat pod nazivom Botrytis cinerea veoma rasprostranjeno i štetno oboljenje u gajenju povrća,cveća u zaštićenom prostoru, u proizvodnji u polju i skladištu.

Siva trulež je jedan od najvećih problema pri gajenju vinove loze, kao i jagodičastog voća.

Na vinovoj lozi koja se gaji u špalirskom uzgoju sa intenzivnom agrotehnikom i đubrenjem azotom, formiraju se bujni čokoti i ostvruju se povoljni uslovi za pojavu i razvoj sive truleži.

Na jagodastom voću, pre svega na malini, kupini, kao i na jagodi, u uslovima čestih kiša

i vlažnog vremena tokom i nakon cvetanja, u vreme formiranja i sazrevanja plodova, siva trulež u odsustvu adekvatne zaštite, prouzrokuje velike štete.

ZAŠTITA OD SIVE TRULEŽI  I SUZBIJANJE – Botrytis cinerea

Dva problema u suzbijanju:

1.Rizik od nastanka rezistencije

patogena prema fungicidima – B. cinerea je  patogen VISOKOG RIZIKA

ZA RAZVOJ REZISTENCIJE!

2.Rizik od ostataka pesticida u/na plodovima obzirom na vreme primene koje je često u fazi formiranja i sazrevanja plodova.

INTEGRALNI KONCEPT SUZBIJANJA BOLESTI

HEMIJSKE MERE– primena fungicida:

1.Pri primeni fungicida mora se voditi računa o broju tretiranja istim preparatom

2.Koristiti fungicide koji predstavljaju kombinaciju aktivnih materija različitog mehanizma delovanja

3.Kombinovanje preparata različitog mehanizma delovanja 1 do 2 puta tokom sezone

4.Poštovanje preporuke o maksimalnom broju tretiranja jednim fungicidom.

NEHEMIJSKE MERE U KONTROLI BOLESTI:

1.Kontrola vlažnosti i temperature u objektima zaštićenog prostora gde se gaji povrća, ukrasno bilje, jagodasto voće

2.Na otvorenom polju obezbediti dobru provetrenost između biljaka i redova

 3.Promaja je najbolje sredstvo protiv sive truleži, kao i većine drugih gljivičnih oboljenja gajenih biljaka

4.Uklanjati obolele biljke i plodove – Održavati inokulum B. cinerea na što manjem nivou

5.Ishranu biljaka prilagoditi stvarnim potrebama, zasnovanoj na prethodnoj analizi zemljišta.

6.Redovna  folijarna prihrana đubrivima koja sadrže kalijum i kalcijum, elemente koji povećavaju otpornost biljaka

REGISTROVANI  FUNGICIDI ZA SUZBIJANJE SIVE TRULEŽI- Botrytis cinerea:

Teldor 500 SC (aktivna materija Fenheksamid (vinova loza, malina, jagoda, borovnica)

Karenca: Malina 3 dana -Maksimalan broj tretiranja 2 puta

                  Borovnica 3 dana- Maksimalan broj tretiranja 4 puta

                  Jagoda 1 dan- Maksimalan broj tretiranja 4 puta

                  Stone sorte V. loze 7 dana-Maksimalan broj tretiranja 2 puta

                  Vinske sorte V. loze  21 dan- Maksimalan broj tretiranja 2 puta

Switch 62,5 WG (aktivne materije Ciprodinil+Fludioksonil )-zbog dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja otklanja se bojazan od pojave rezistencije.

Karenca:  V. loze 28 dana

                  Malina 7 dana

                  Jagoda 7 dana

                  Borovnica 10 dana

                  Salata, rukola endivija,radič, motovilac –karenca 7 dana

                  Pasulj, grašak –karenca 28 dana

Sumilex 50 SC(aktivna materija Prosimidon)

Karenca: Vinova loza 28 dana

                 Jagoda 21dan

                 Salata 35 dana

                 Paradajz 21 dan

                 Uljana repica, suncokret 42 dana

Ronilan,Dional:

Karenca: malina 14 dana

Signum ( Piraklostrobin +Boskalid)

Karenca: jagoda, malina 7 dana,

Mythos,Pyrus, Pehar(a. m.pirimetanil)

Karenca: malina, jagoda  14 dana

Cantus (Boksalid)

Karenca: vinova loza 28 dana

RIZIK OD OSTATAKA PESTICIDA KOJI SE PRIMENJUJU

1.Rizik od ostataka pesticida koji mogu biti iznad dozvoljenih granica jer se fungicidi primenjuju pri formiranju ploda i pred berbu.

2.Za veliki broj aktivnih materija koje se nalaze u prometu EU utvrđen je zajednički nivo  MDK (Maksimalno dozvoljena količina ostataka sredstva za zaštitu bilja)

KARENCA JE VREME KOJE MORA DA PROĐE OD POSLEDNJE PRIMENE PESTICIDA DO ŽETVE ILI BERBE!

IZRAŽAVA SE U DANIMA ZA SVAKI PESTICID!!!

U tom periodu primenjeni pesticidi se potpuno razgradi ili se razgrade ispod definisane MDK ( Ispod Maksimalno dozvoljena količina ostataka sredstva za zaštitu bilja).

POŠTOVANJE KARENCE VAŽAN USLOV ISPUNJENJA MAKSIMALNO DOZVOLJENIH KOLIČINA OSTATAKA PRIMENJENOG PESTICIDA!!!

SMERNICE ZA PRIMENU FUNGICIDA  U CILJU ZAŠTITE OD  SIVE TRULEŽI

Vinova loza

  1. Odmah nakon cvetanja
  2. Pred zatvaranje grozda
  3. U fazi šarka (početak zrenja)
  4. 3-4 nedelje pred berbu

Jagodasto i bobičasto voće

1.Početak cvetanja

2.U punom cvetanju kada je 50% otvorenih cvetova

3.Po završetku cvetanja i početku zametanja plodova

4.U vreme početka zrenja

Оставите одговор