You are currently viewing SIVA PEGAVOST LISTA – ZNAČAJNO OBOLJENJE PŠENICE!!!

SIVA PEGAVOST LISTA – ZNAČAJNO OBOLJENJE PŠENICE!!!

Simptomi sive pegavosti ovih dana

SIVA PEGAVOST LISTA

SIVA PEGAVOST LISTA –ZNAČAJNO OBOLJENJE PŠENICE

Simptomi sive pegavost u kasnijim fazama razvoja pšenice

Simptomi sive pegavost u kasnijim fazama razvoja pšenice

Prvi simptomi se javljaju na donjem lišću u vidu hlorotičnih pega nepravilnog oblika u okviru kojih se mogu videti crne tačkice, a to su piknidi sa piknosporama kojima se gljiva širi. Godinama pa i ove pojava prvih simptoma sive pegavosti evidentira se na mladim biljkama pšenice još tokom jeseni i u rano proleće. Blage i kratke zime pogoduju prezimljavanju patogena.

Izvor primarnih zaraza su piknospore koje dospevaju sa zaraženih biljnih ostataka, samoniklih biljaka koje se sa svakom kišom raznose i zaražavaju susedne listove i biljke pšenice. Padavine tokom aprila i maja meseca doprinose intenzivnijem širenju ove bolesti.

Važno je znati da od infekcije do pojave prvih simptoma može proći 14-28 dana i da se radi o patogenu koji ima više sekundarnih infekcija tokom vegetacije. Sobzirom na dužinu inkubacije ( 14-28 dana) suzbijanje treba raditi pri manjem intenzitetu zaraze

Pri povoljnim uslovima, bolest može da se proširi sa donjih listova na gornje kada su gubici najveći, koji se ogledaju u smanjenju prinosa usled šturosti zrna kao posledica smanjenja asimilacione površine zaraženih listova.

KADA SUZBIJATI

Uzimajući u obzir činjenice da ni jedan fungicid ne može u potpunosti suzbiti ovu bolest, zatim da gljiva ima više sekundarnih infekcija, da se širi kapima kiše, pravovremeni prvi tretman ima za cilj da stopira širenje ovog oboljenja ka gornjim listovima biljaka.

PREPORUKA

PRVI TRETMAN – u vreme vlatanja pšenice – sobzirom na stanje na terenu zaštitu treba uraditi do pojave drugog kolenca. Vremenski uslovi doprinećeintenzivnijem širenju bolesti sobzirom da je siva pegavost lista na pšenici prisutna.

DRUGI TRETMAN raditi u vreme klasanja pšenice kada treba zaštiti zastavičar i klas nakojem može doći do pojave Septoria nodorum što će zavisiti od vremenskih uslova.

Fungicidi koji se preporučuju:

Elatus plus u dozi 0,75 kg po ha

Elatus era u dozi 0,5 l po ha

Ascra xpro  u dozi 0,9 l po ha

Delaro forte u dozi 0,75 l po ha

Falkon forte u dozi 0,7 l po ha

Zantara u dozi 1 l po ha

Amistar extra 0,75 l po ha

Sphere u dozi 0,5 l po ha

Priaxor EC u dozi 0,75 l po ha

Duet ultra 0,6 l po ha

Antre plus 1,5 l po ha

Teatar plus 0,8 l po ha

Tebukon 0,75 l po ha

Оставите одговор