You are currently viewing RUTAVA BUBA ZNAČAJAN PROBLEM U CVETANJU ULJANE REPICE

RUTAVA BUBA ZNAČAJAN PROBLEM U CVETANJU ULJANE REPICE

RUTAVA BUBA ZNAČAJAN PROBLEM U CVETANJU ULJANE REPICE

Tokom cvetanja veliki problem u uljanoj repici i u voćarskoj proizvodnji može da bude rutava buba Tropinota hirta – cvetojed. Insekt koji se hrani prvenstveno cvetom voća, uljane repice, korova, cveća… Odrasle jedinke rutave bube prezimljavaju ukopane u zemlji na dubini od 3 do 10 cm. U rano proleće (mart i april), kada temperatura vazduha bude iznad 15 stepeni, one počinju da izlaze na površinu. Problem sa njom je sobzirom na činjenicu da se javlja baš u fazi cvetanja kada su i pčele najaktivnije u oplođavanju cveta i kada se insekticidi ne smeju primenjivati. Zbog migriranja i stalnog doletanja novih jedinki ne bi ni imalo efekta primena insekticida.

Rutava buba je najaktivnija tokom dana kada je najtoplije, odnosno od 10 do 16 časova. Njihova aktivnost traje sve do kraja jula meseca.

Jedna od proverenih nepesticidnih mera u smanjenju brojnosti rutave bube jeste postavljanje lovnih klopki u koje se sipa voda i doda anis,negro bombone, deterdžent koje svojim mirisom privlače ove štetočine. Posude postaviti po obodu voćnjaka i u unutrašnjosti, po obodu uljane repice i to na strani sa koje se očekuje doletanje. Svakog dana posude treba prazniti i ponovo puniti sve dok se ne završi cvetanje.

Оставите одговор