You are currently viewing PRILIKA ZA SUZBIJANJE DIVLJEG SIRKA NA STRNIŠTIMA

PRILIKA ZA SUZBIJANJE DIVLJEG SIRKA NA STRNIŠTIMA

PRILIKA ZA SUZBIJANJE DIVLJEG SIRKA NA STRNIŠTIMA

PRILIKA ZA SUZBIJANJE DIVLJEG SIRKA NA STRNIŠTIMA

Nakon dugotrajne suše koja nije bila povoljna za nicanje i suzbijanje divljeg sirka na strništima, nakon padavina može se očekivati intenzivnije nicanje divljeg sirka i uspešnije suzbijanje. I u ovoj godini bili smo svedoci da je njegovo suzbijanje u kukuruzu tokom vegetacije, kao i prethodnih godina bilo sa manje uspeha na većem broju parcela.

Stoga treba iskoristiti priliku i smanjiti njegovu populaciju za narednu godinu suzbijanjem na strništima primenom herbicida na bazi glifosata.

U  uslovima kada ima vlage mnogo je bolje  usvajanje herbicida od strane korova jer je poželjno kretanje sokova kroz biljku da bi se herbicid što bolje usvojio!!!

PRIMENA

Sobzirom da se primena glifosata za suzbijanje divljeg sirka na strništima preporučuje u koncentarciji 3-4% (3-4 l herbicida na 100 l vode) što je 6-8 l po ha sa 200 l vode koja se uglam primenjuje, a činjenica je da su preparati na bazi glifosata utrostručili cenu po 1 l u odnosu na prošlu godinu, PREPORUKA JE DA SE KORISTE DIZNE KOJIMA SE MOŽE IZBACITI 100 L VODE PO HA I NA TAJ NAČIN UMANJITI TROŠKOVE PRIMENE!!!

Za bolju efikasnost dobro je dodati okvašivač koji će omogućiti bolje usvajanje i teže spiranje herbicida.

Ukoliko na strništu dominira palamida odlični rezultati suzbijanja se postižu primenom kombinacije herbicida glifosata sa dikambom u dozama 3 l preparata na bazi glifosata i 1 l  preprata Banvela – preporuka.

Dalje agrotehničke mere (oranje..) mogu se nastaviti kada su listovi crvene boje i obavezno pogledati i koren-rizom koji takođe treba da je crvene boje i truo.Za postizanje ovog efekta potrebno je najmanje dve nedelje .

NAPOMENA :

Na tretiranim površinama zabranjena je ispaša stoke, kao i upotreba osušene biljne mase za ishranu stoke.

Оставите одговор