You are currently viewing PALAMIDA U POVRĆU – SUZBIJANJE

PALAMIDA U POVRĆU – SUZBIJANJE

palamida u povrcu

Palamida predstavlja veliki problem u proizvodnji povrća i teško se suzbija tokom vegetacije.

PREPORUKE – PALAMIDA U POVRĆU – SUZBIJANJE

Suzbijanje palamide na površinama na kojima se planira proizvodnja povrća  bazira se na  primeni herbicida na bazi glifosata. Najbolji rezultati se dobijaju  ukoliko se ovi herbicidi primene u prethodnoj godini posle žetve pšenice, graška i drugih ranijih useva kada palamida razvije novu lisnu masu.

Ovi totalni herbicidi deluju preko zelenih delova svih biljka, pa i gajenih, ali ne deluju preko zemljišta pa nema opasnosti za gajenje narednih kultura.

Za suzbijanje palamide koriste se jače koncentracije ovih herbicida 3% ( 30 ml na 10 l vode) i tretiraju se oaze gde se pojavi palamida. Najbolji efekat se postiže kada je nikao najveći broj palamide i imaju dovoljno razvijenu lisnu masu preko koje će se herbicid translocirati i dospeti do podzemnih organa ove korovske biljke jer je cilj da se spreči nicanje novih biljaka iz pupoljaka podzemnog korena.

Posle primene ovih herbicida može se orati nakon 7 dana ali je bolje da je taj period duži.

Povrtarske vrste koje se kasnije seju ili rasađuju (pasulj, paprika, paradajz iz rasada…) prolećna tretiranja mogu da daju dobre rezultate jer se suzbijanje radi pre nicanja povrtarskih biljaka ili pre njihovog rasađivanja, a palamida je već nikla i dobro je razvijena.

Letnja i jesenja suzbijanja palamide daju bolje rezultate.

Pri suzbijanju palamide važno je koristiti manju količinu vode odnosno jaču koncentraciju.

Da bi se ovo ostvarilo za preporuku su rasprskivači sa oznakom 11001 i 11002.

Poznato je da u proizvodnji crnog luka iz semena može se suzbijati primenom herbicida na bazi klopiralida (poznat Lontrel 100…) međutim i nakon suzbijanja, uništeni podzemni organi palamide ometaju formiranje i rast glavica crnog luka i zato najvažnija preporuka je izostaviti setvu ili rasađivanje povrća gde palamida dominira!!!

Mora se znati da na takvim njivama bez kontinuiranog mehaničkog suzbijanja ovaj korov se ne može eliminisati.

Оставите одговор