You are currently viewing LUCERKA – SETVA I VILINA KOSICA!!!

LUCERKA – SETVA I VILINA KOSICA!!!

LUCERKA - SETVA I VILINA KOSICA

LUCERKA – SETVA I VILINA KOSICA!!!

Deklarisano seme sigurno bez viline kosice!!!

Prisustvo viline kosice po celoj površini nema rešenja!!!

Mere koje će sprečiti pojavu viline kosice u lucerki:

1.Upotrba nezaraženog – deklarisanog semena.

2.Setva na nezaraženom zemljištu – plodored.

3.Neunošenje stajnjaka na površine gde se planira setva lucerke.

4.Detaljno čišćenje mašina pred svaku operaciju.

5.Suzbijanje viline kosice na uvratinama njiva

6.Pregled lucerišta na prisustvo viline kosice kada su biljke lucerke visoke 15-20 cm – suzbijanje žarišta – oaza viline kosice.

Prblem i značaj viline kosice proizilazi iz karakteristika ove  parazitne cvetnice:

1.Javlja se i prisutna je od maja do septembra.

2.Proizvodi i do 3000 semena.

3.Klijavost zadržava 5-6 godina.

4.Vrlo brzo se širi.

5.Teško suzbijanje u zaraženim lucerištima.

6.Ima je na svim uvratinama njiva odakle ulazi u parcelu.

SUZBIJANJE

Registrovan selektivan herbicid koji ne uništava lucerku za suzbijanje viline kosice je na bazi propizamida (herbicid Kerb) koji se može primeniti nakon prvog otkosa u dozi 4 kg po ha.

Žarišta viline kosice treba ukloniti  pre cvetanja – problem može biti trajno rešen.

KAKO?

1.Ako je lucerka viša od 20 cm pokositi ta mesta sa vilinom kosicom. Nakon košenja tretirati herbicidima sa aktivnom materijom dikvat dibromid (Reglone forte… ) u dozi od 5 l po ha koji deluje kontaktno i površinski će uništiti i lucerku jer se koristi i za desikaciju. Njegovo translokaciono delovanje je ograničeno tako da neće doći do uništanja korenovog sistema lucerke. (Karenca Reglone forte – 28 dana, znači 28 dana je zabranjeno korišćenje tretiranog useva lucerke za ishranu stoke).

2.Ukoliko je lucerka niža od 20 cm onda ta mesta odmah istretirati navedenim herbicidima bez košenja.

3.Oazno suzbijanje:

a. Primenom herbicida na bazi imazamoksa Pulsar, Ikarus, Soyasan…u dozi 2 l po ha.

Ovi herbicidi se mogu primenjivati i u suzbijanju korova u mladoj lucerki ali u dozi 1-1,2 l po ha u fazi trećeg trolista.

 b. Primenom herbicida na bazi aktivne materije Glifosat u dozi  preparata  0,7 l po ha ali primena ovih herbicida dovode do slabljena lucerišta. Poznato je translokaciono delovanje glifosata pa dolazi do redukovanja biljaka lucerke.

Оставите одговор