You are currently viewing ŠTETOČINE STRNIH ŽITA NA NAŠIM POLJIMA

ŠTETOČINE STRNIH ŽITA NA NAŠIM POLJIMA

Sobzirom da su niknuti usevi strnih žita veoma neujednačeni od nicanja do faze tri lista kod pšenice i faza bokorenja do dva najviše tri prisutna stabaoca kod ječma, važno je i u ovim ranim fazama razvoja obratiti pažnju na štetočine koje se javljaju svake godine u ovom periodu.

ŠTETOČINE STRNIH ŽITA NA NAŠIM POLJIMA

POSEBNE ŠTETE MOGU NANETI GLODARI – ŠTETOČINE STRNIH ŽITA

ŠTETOČINE STRNIH ŽITA NA NAŠIM POLJIMA

ŠTETOČINE STRNIH ŽITA

Sada se zapaža  njihovo migriranje i prelazak sa uvratina, neobređenih površina kukuruzišta…na mlade nikle useve. Posebnu pažnju obratiti na parcele koje se nalaze u blizini nepoljoprivrednih površina: livada, pašnjaka, kanala i puteva.

Ova grupa štetočina obuhvata veći broj vrsta, a najčešće sada se sreću  poljska voluharica i poljski miš.

Karakteriše ih brzo prenamnožavanje i ukoliko se na vreme ne suzbijaju njihova brojnost često preraste u kalamitetnu -visoku brojnost, kada je teško zaštititi useve i sprečiti štete. Naročito su opasne za useve strnih žita u ranim fazama razvoja.

Da bi se  brojnost štetočina držala pod kontrolom vrlo je važno redovno obilaziti njive pod usevima i pratiti njihovo prisustvo i brojnost.

Za poljsku voluharicu hemijsko suzbijanje treba početi kada se evidentira 5 aktivnih rupa po aru, a kod poljskog miša  sa suzbijanjem početi kada se utvrdi 1 aktivna rupa po aru.

Prisustvo više od 5 aktivnih rupa po aru u proseku, na jednoj parceli, zahteva suzbijanje na ozimim žitima i uljanoj repici, a za lucerišta se preporučuje suzbijanje kada se u proseku evidentiraju 3 aktivne rupe po 1 aru.

Najefikasnije je suzbijanje mamcima na bazi cink -fosfida (Dovoljna količina  5gr mamaka/rupi). Nakon 10 dana ponovo prekontrolisati stanje sa aktivnim rupama. Takođe mogu se koristiti i mamci na bazi bromadiolona (10-20gr/rupi).

VAŽNO!!!

1.Pri postavljanju mamaka važno je voditi računa da se mamci postavljaju u aktivne rupe koje dobro zatrpati i nagaziti !!!

2.Mamke ne rasipati!!!

3.Mamke ne ostavljati na površini rupe da bi se sprečilo trovanje divljači, ptica itd!!!

4.Izvođači suzbijanja obavezno treba da koriste lična zaštitna sredstva (rukavice, masku)!!!

VAŠI I CIKADE – PRENOSIOCI VIRUSA NA STRNIM ŽITIMA

Prvo naseljavaju ranijie rokove setve i ranije niknute useve strnih žita (ječam). Među njima posebnu pažnju zavređuju lisne vaši koje se javljaju kao prenosioci ŽUTE PATULJAVOSTI JEČMA (BYDV-Barley Yellow Dworf), kao i pojava cikada Psammotettix alienus koja se javlja već tokom septembra i oktobra i prenosi virus Wheat dwarf (WDV)- PROUZROKOVAČ PATULJAVOSTI PŠENICE  – izraženi simptomi ovog virusa se zapažaju kasnije tokom aprila, maja meseca dok simptomi žute patuljavosti ječma se mogu prepoznati i tokom jeseni.

Oba virusa se prenose samo navedenim štetočinama!!!

Često se na površinama pod strnim žitima naročito na ječmu primećuje žućenje u trakama koje nije uzrokovano virusima nego se radi o drugim uzrocima.

Navedene štetočine su registrovane na strnim žitima(pšenica i ječam) ali njihova brojnost je ispod praga štetnosti pa se proizvođačima preporučuje da prate prisustvo i brojnost  štetočina.

Niske temperature koje se očekuju redukovaće brojnost štetočina.

Kritična brojnost za ove dve štetočine u ovoj fazi  prema EPPO standardu je naseljenost na 10% biljaka jedne ili više vaši.

Seme pšenice i ječma tretirano Yunta Quatro obezbeđena je zaštita ovih useva od lisnih vaši, cikada i na tim površinama nije registrovano prisustvo vaši. Zaštita tih useva je obezbeđena 8-12 nedelja.

Оставите одговор