You are currently viewing Kukuruzna zlatica

Kukuruzna zlatica – Diabrotica spp.

18 vrsta kukuruzne zlatice

Prva pojava u Evropi i to Srbija 1992

Godina prvih šteta u Srbiji: 1992 na 0,5 ha – 1998 na 45513 ha

Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u zemljištu kao jaje iz kojih izlaze larve oko polovine maja.

Larve mogu potpuno uništiti glavno i bočno korenje kukuruza. Period razvoja i ishrane larvi traje oko tri nedelje. Do sredine jula većina larvi završi sa ishranom i preobrazi se u odrasle insekte koji izlaze iz zemljišta /jun-oktobar/ radi ishrane parenja i polaganja jaja. Hrane se svilom i polenom kukuruza i na taj način remete oplodnju, smanjuju broj zrna na klipu i direktno utiču na prinos. Najveća aktivnost mu je na 25◦C. Nakon toga ženke polažu jaja u zemljište gde i prezimljava. Za polaganje jaja traže rastresitija zemljišta i sa više humusa. Njeni domaćini su pored kukuruza kao glavnog domaćina i soja kao i biljke iz fam Cucurbitacae.

Kukuruzna zlatica odrastao imago na cvetu bundeve

Kukuruzna zlatica odrastao imago na cvetu bundeve

Larve kukuruzne zlatice na korenu kukuruza

Larve kukuruzne zlatice na korenu kukuruza - Kukuruzna zlatica

Larve kukuruznog plamenca u kukuruzovini gde prezimljava

Larve kukuruznog plamenca u kukuruzovini gde prezimljava

Odrasatao insekt kukuruzne zlatice na svili – Kukuruzna zlatica

Odrasatao insekt kukuruzne zlatice na svili

Poleganje kukuruza usled napada larvi kukuruzne zlatice

Poleganje kukuruza usled napada larvi kukuruzne zlatice

Simptomi oštećenja od larvi kukurzne zlatice guščiji vrat – Kukuruzna zlatica

Simptomi oštećenja od larvi kukurzne zlatice guščiji vrat

Suzbijanje štetočina kukuruza sa traktorom sa visokim klirensom

Suzbijanje štetočina kukuruza sa traktorom sa visokim klirensom

Visoka brojnost odraslog insekta kukuruzne zlatice

Visoka brojnost odraslog insekta kukuruzne zlatice - Kukuruzna zlatica

This Post Has One Comment

Оставите одговор