You are currently viewing Šećerna repa – KOROVI

Šećerna repa – KOROVI

NAJZASTUPLJENIJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE U ŠEĆERNOJ REPI U NAŠEM REGIONU MOŽEMO PODELITI U DVE GRUPE:

 

KOROVI KOJI SE TEŽE SUZBIJAJU U ŠEĆERNOJ REPI A VEOMA SU ZASTUPLJENI

 • Ambrosia artemisifolia – Limundžik
 • Cirsium arvense – Palamida
 • Xanthium strumarium – Čičak
 • Datura stramonium – Tatula
 • Abutilon theophrasti – Abutilon
 • Chenopodium album – Pepeljuga

OSTALI KOROVI

 • Amaranthus retroflexus – Štir
 • Solanum nigrum – Pomoćnica
 • Sinapis arvensis – Gorušica
 • Chenopodium hybridum – Srcolisna pepepljuga
 • Polygonum lapatifolium – Veliki lisac
 • Polygonum persicaria – Obični dvornik

VILINA KOSICA značajno utice na sadržaj hlorofila. Zabeležena je značajna redukcija sadržaja pigmenata (14-54%) (S.Vrbničanin i sarad.Fakultet Zemun). Smanjenje prinosa i preko 30%. Cerkospora potpuno uništava takve biljke jer ne usvajaju fungicide zbog prisustva ove parazitne cvetnice.

MOGUĆI POKUŠAJI SUZBIJANJA

1. Ne dozvoliti da vam se vilina kosica useli u njivu.

2. Ne sejati šećernu repu na uvratinama

3. Održavanje ivica parcela i poljskih puteva

Suzbijanje na uvratinama pre cvetanja

Plodored 5 godina

KERB-rana faza, 6 LISTOVA-višekratna primena

 

POSTUPAK MEŠANJA HERBICIDA

U praksi 2-3 herbicida – tzv. “tank-mix”

Postupak:

 1. Napuniti rezervoar prskalice do polovine
 2. Uključiti mešač i usuti rastvoren herbicid
 3. Nakon mešanja 2-3min. dodati još vode
 4. Dodati herbicid u tečnom stanju
 5. Okvašivač na kraju – postoje na tržištu okvašivač koji se može sipati prvi (Inex)

 

 • MEŠANJE BAR 10 MINUTA
 • SPECIFIČNA TEŽINA HERBICIDA VEĆA OD VODE
 • NEDOVOLJNO IZMEŠAN RASTVOR I NEČISTA PRSKALICA
 • DOVODE DO OŠTEĆENJA I UNIŠTAVANJA USEVA REPE

Betanal New i klopiralid neophodni

Betanal New i klopiralid neophodni

Bez primene metamitrona Goltix i dr.

Bez primene metamitrona Goltix i dr.

Faza porasta abutilona kada se mora suzbijati

Faza porasta abutilona kada se mora suzbijati

Idealan porast korova za suzbijanje u šećernoj repi

Idealan porast korova za suzbijanje u šećernoj repi

Neophodan Betanal New, Safari, Klopiralid

Neophodan Betanal New, Safari, Klopiralid

Pepeljuga suzbija se Etofumesat, metamitron, Dimetenamid-P

Pepeljuga suzbija se Etofumesat, metamitron, Dimetenamid-P

Pri ovako velikoj brojnosti korova palamide preporučuje se split aplikacija Klopiralida

Pri ovako velikoj brojnosti korova palamide preporučuje se split aplikacija Klopiralida

Pri ovakvoj brojnosti pepeljuge metamitron je neophoda

Pri ovakvoj brojnosti pepeljuge metamitron je neophoda

Vilina kosica u šećernoj repi – Za ovu njvu nema pomoći

Vilina kosica u šećernoj repi - Za ovu njvu nema pomoći

Zakasnelo suzbijanje korova – ne može više Betanala New 1 l po ha

Zakasnelo suzbijanje korova - ne može više Betanala New 1 l po ha

Zbog velike brojnosti palamide nije dobar izbor parcele za setvu šećerne repe

Zbog velike brojnosti palamide nije dobar izbor parcele za setvu šećerne repe

Оставите одговор