You are currently viewing KRTICE ČESTO KVARE LEP IZGLED TRAVNJAKA

KRTICE ČESTO KVARE LEP IZGLED TRAVNJAKA

KRTICE ČESTO KVARE LEP IZGLED TRAVNJAKA

Naročito su problem za ljubitelje dekorativnih površina travnjaka, cvetnih bašta…

Krtica  (Talpa europea) – 

je mala životinja čija težina varira od 60-120 grama, ima valjkasto telo, s dobro razvijenim prednjim nogama prilagođenim za kopanje. Iako se nikada ne hrane biljnom hranom  predstavljaju problem za bljnu proizvodnju, naročito u povrtarenju u rasadničkoj proizvodnji. Sobzirom na njihovu karakteristiku da kopaju  hodnike remete zemljište i na taj način  prouzrokuju propadanje posejenih i posađenih mladih biljaka.

Na drugoj strani one su i korisne jer mešanjem zemljišta menjaju strukturu zemljišta  i ono postaje rahlo i rastresito.

Humke zemljišta bez vidljivih otvora ukazuje na prisustvo krtica.

Krtice se hrane prisutnim životinjama u zemljištu: mladuncima miševa i voluharica i na taj način redukuju njihovu brojnost a poznato je da su ovo značajne štetočine u biljnoj proizvodnji.

Rešavanje problema  krtica ne podrazumeva njihovo uništavanje već primenu mera koje će doprineti migraciji krtica sa mesta gde prave štete.

Sobzirom na njihovu upornost u opstajanju smanjenje njihove brojnosti je otežano.

Svaki pokušaj rešavanja krtičnjaka u njihovim aktivnim rupama koje se prepoznaju po humkama na površini

zemlje, završava se da ta ista krtica pravi novi kanal i već sutradan imamo napravljenu humku na drugom mestu.

EKOLOŠKE MERE KOJE MOGU REDUKOVATI STANIŠTA KRTICA

1.Urušavanjem njihovih hodnika agrotehničkim merama oranjem, freziranjem, drljanjem, odnosno uznemiravanjem krtica možemo samo donekle rešiti problem. Time redukujemo krtičnjake ali ne i krtice.

2.Sobzirom da krtice ne vole vlažna staništa pa zalivanje vodom nakon odtrpavanja humke od zemlje, natapanjem krtičnjaka vodom  vrlo su  korisne mere i doprinose njihovoj migraciji na druge površine ili njihovim izlaskom na površinu zemlje.

3.Otvaranjem humki da u njih pada kiša doprineće pomeranju krtica  sa tih površina

Narodna iskustva u rešavanju krtičnjaka koja se mogu primenjivati na manjim površinama u dvorištima, baštama, travnjaku:

1.Natapanje krpa petrolejom i ubacivanje u rupe ili mešavinu peska i petroleja

2.Korišćene rena koji luči materije koje ne prijaju krticama

3.Sađenjem ricinusa na travnjaku može doprineti redukciji krtica na toj površinini jer krtice ne podnose miris ricinusa kao ni miris ribe

5.Postavljanjem praznih plastičnih flaša u rupe sa vrhom nadole koje proizvode zvukove koje teraju krtice na mirnija mesta …

NEKE HEMIJSKE MERE

1.Na velikim površinama  smanjenje brojnosti krtica postižemo primenom hemijskih preparata u formulaciji granula koje postavljamo u rupe krtičnjaka, a koje se ponašaju kao repelnti (odbijaju krtice) ili iritiraju krtice i prouzrokuju njihovu migraciju sa mesta primene.

Ti repelenti  su na bazi aktivne materije kalcijum karbida koji sa vlagom proizvodi  gas i dugotrajnije ih otera” sa mesta gde ih primenujemo. Primenjeni preparati na bazi kalcijum karbida ne uništavaju krtice.

2.Ubacivanje zapaljenih sumpornih traka koje svojim mirisom rasteruju krtice

Na tržištu se mogu naći Elektronski rasterivači krtica koji svojim zvukom – vibracijom rasteruju krtice. Jedan Elektronski tasterivač pokriva površinu od  15-25 ari …

U svim gore navedenim načinima rešavanja problema sa krticama podrazumeva samo uništavanje staništa krtica, krtičnjaka a ne i samih životinja-krtica.

MORAMO ZNATI DA SU KRTICE ZAKONOM ZAŠTIĆENE I NE SMEJU SE UNIŠTAVATI!!!

KORISTITE EKOLOŠKE METODE ZA KRTICE – ČUVAJMO ŽIVOTNU SREDINU!!!

Оставите одговор