You are currently viewing Korovi strnih žita – suzbijanje

Korovi strnih žita – važni korovi u strnim žitima koji zahtevaju suzbijanje

  1. Polygonum convolvulusvijušac njivski
  2. Cirsium arvensepalamida
  3. Galium aparinedivlji broć, prilepača
  4. Matricaria chamomilla kamilica
  5. Ambrosia artemisifolia – ambrozija
  6. Lamium sppmrtva kopriva
  7. Veronica persicačestoslavica
  8. Stellaria mediamišjakinja

NAPOMENA

Poslednja dva korova su zimski korovi i ostaju niski korovi pri zemlji , ali poslednjih godina su prisutni u većem broju i tokom ranog proleća “guše” usev tako da treba obratiti pažnju na njihovo prisustvo.

Galium – prilepača treba suzbijati – korovi strnih žita

Galium - prilepača treba suzbijati - Korovi strnih žita

Palamida – obavezno suzbijati

Palamida - obavezno suzbijati - Korovi strnih žita

Samonikli suncokret – treba suzbijati

Samonikli suncokret - treba suzbijati - Korovi strnih žita

Veronica spp – zimske efemere

Veronica spp - zimske efemere - Korovi strnih žita

Vijušac – treba suzbijati

Vijušac - treba suzbijati

KOROVI SE MORAJU SUZBIJATI

KOROVI SE MORAJU SUZBIJATI

 

Оставите одговор