You are currently viewing Suzbijanje korova u soji

Korovi u soji – Korove u soji možemo podeliti u tri grupe u zavisnosti kada se javljaju tokom vegetacije i prema tome treba prilagoditi i njihovo suzbijanje.

Rano letnji period

 • Amaranthus spp. (štir) ++
 • Chenopodium spp. (pepeljuga, loboda) ++
 • Solanum nigrum (kereće grožđe) +++
 • Echinochloa crus galli (veliki muhar) ++
 • Ambrosia artemisifolia (ambrozija) +++
 • Abutilon spp (abutilon, lipica) +++

Letnji period

 • Xanthium strumarium (čičak) +++
 • Ambrosia artemisifolia (ambrozija) +++
 • Datura stramonium (tatula) ++
 • Sorghum halepense (divlji sirak) +++
 • Cirsium arvense (palamida) +++
 • Helianthus annus ++

Pred žetvu

 • Xanthium strumarium (čičak) +++
 • Ambrosia artemisifolia (ambrozija) +++
 • Solanum nigrum (kereće grožđe) +++

Ambrozija – veliki problem u soji – korovi u soji

Ambrozija - veliki problem u soji - suzbijanje korova u soji

Palamida – značajan problem u soji

Palamida - značajan problem u soji - korovi u soji

Оставите одговор