You are currently viewing KONTROLISATI LUK – TRIPS LUKA

KONTROLISATI LUK – TRIPS LUKA

KONTROLISATI LUK - TRIPS LUKA

KONTROLISATI LUK - TRIPS LUKA - agrolekar

KONTROLISATI LUK – TRIPS LUKA

Sobzirom na povoljne vremenske uslove luk treba kontrolisati na prisustvo tripsa koji se od polovine maja nalazi na luku iz arpadžika kao i u proizvodnji iz semena. Javljaju se dve vrste tripsa i to Cvetni trips Frankliniella occidentalis i Duvanov trips – Trips tabaci koji je prisutniji na otvorenom. Sa suzbijanjem treba početi čim se primete prvi primerci ove štetočine koja se uglavnom skriva u pazuhu-rukavcima listova  biljaka pa je i suzbijanje otežano. Usled sisanja biljnih sokova na listovima imamo simptome u vidu crtica sivkasto braon boje.Suzbijanje otežava i činjenica da trips ima više generacija godišnje.

Suzbijati kada imamo 1-2 larve po listu  Dicarzol 50SP (formetanat – hidrohlorid) 1 kg po ha,Laser (spinosad) 0,5 l po ha, Proteus  OD 0,4-0,5 l po ha, Etiol tečni (a.m. malation)1,5-2,5 l po ha. U drugim zemljama registrovani su insekticidi sa a.m.deltametrin, metiokarb, lambda – cihalotrina (EPPO standard,PP 2/4).

Sobzirom na veći broj generacija neophodno je u suzbijanje uključiti insekticide različitog mehanizma delovanja jer trips brzo razvija otprnost prema insekticidima: Laser 0,5 l po ha, Dicarzol 1,5 kg po ha, piretroidi, neonikotionidi – Confidor 0,7 l po ha, Proteus 0,5 l po ha, insekticidi sa a.m. abamektin mon…

Obavezno dodati lepak – okvašivač  i aplikaciju raditi sa većom količinom vode 400-500 l /ha. Sobzirom da je trips sakriven dobro je dodati sumpor koji će svojim mirisom aktivirati štetočinu da bolje dođe u kontakt sa insekticidima.

Navodnjavanje useva smanjuje aktivnost ove štetočine.

Оставите одговор