You are currently viewing GRINJE PRISUTNE NA SOJI

GRINJE PRISUTNE NA SOJI –

Pri visokim temperaturama koje imamo sada, grinje imaju kratak ciklus razvića i veliki potencijal razmnožavanja!!!

GRINJE PRISUTNE NA SOJI

GRINJE prisutne na SOJI njiva

GRINJE PRISUTNE NA SOJI primer

GRINJE PRISUTNE NA SOJI

Vremenski uslovi (visoke temperature, niska relativna vlažnost) pogoduju pojavi i razmnožavanju grinja, grupi ekonomski značajnih štetočina za povrtarsku, voćarsku  proizvodnju dok u ratarskoj proizvodnji najznačajnija je njihova pojava na soji.

U poljima pod sojom evidentira se prisustvo ovih štetočina već duže vreme i to na uvratinama parcela ali na nekim površinama one su prisutne i dublje u njivi. Dominantna vrsta u soji kao i poslednjih godina je baštenski pauk ili običar paučinar (Tetranychus urticae).

Štetočine su prisutne  u vidu kolonija na naličju lista koji ubrzo počinju da venu, a kasnije i da se suše. Napadnute biljke zaostaju u porastu i brže sazrevaju. Usled prisustva grinja listovi soje često imaju srebrnastu boju.

Sobzirom na vremenske uslove i visoke temperature koje negativno utiču na nalivanje semena soje a prisustvo grinja još  doprinosi formiranju sitnijeg semena i mahuna  a to sve će se negativno odraziti i na prinos.

Stoga neophodno je suzbijati grinje tamo gde su prisutne primenom insekticida iz grupe akaricida Vertimec 018EC , Envidor 240 SC, Ortus 5 SC,   Demitan 200-SL, Abastate i drugi.

Kod prskanja treba koristiti veći radni pritisak prskalice i najmanje 500 l vode po hektaru a suzbijanje ograničiti na širi pojas uvratina.

Ukoliko se na vreme uradi suzbijanje dovoljno je jedan tretman, ali neophodno je pratiti dešavnja na soji i obično se preporučuje ponovni tretman za 8-10 dana.

Оставите одговор