You are currently viewing FITOTOKSIČNE POJAVE NA SOJI I SUNCUKRETU NAKON PRIMENE HERBICIDA!

FITOTOKSIČNE POJAVE NA SOJI I SUNCUKRETU NAKON PRIMENE HERBICIDA!

Simptomi fitotoksičnih pojava na soji usled primene herbicida

Simptomi fitotoksičnih pojava na soji usled primene herbicida

Simptomi fitotoksičnih pojava na soji usled primene herbicida - agrolekar

Simptomi fitotoksičnih pojava na soji usled primene herbicida - agrolekar sombor

Oštećenja od hormonskih herbicida na suncokretu

Oštećenja od hormonskih herbicida na suncokretu

FITOTOKSIČNE POJAVE NA SOJI I SUNCUKRETU NAKON PRIMENE HERBICIDA!

Svake godine na soji tokom maja – juna javljaju se simptomi koji veoma zbunjuju poljoprivredne proizvođeče i struku, a podsećaju na prisustvo  grinja. Proizvođači nedovoljno obavešteni u tim situacijama pribegavaju i upotrebi insekticida.

Radi se o herbicidnoj fitotoksičnosti, a simptomi su u vidu smežuranosti, naboranosti novih troliski soje.

Pojava fitotoksičnih simptoma može biti iz više razloga:

  1. Obično nastaju nakon izvesnog vremena od primene selektivnih herbicida u soji ukoliko nastupi zahlađenje ili naglo otopljavanje.
  2. Herbicidi na bazi 2,4 D kao i dikambe mogu biti uzrok takvih pojava na soji usled isparavanja ovih herbicida pri visokim temperaturama, prilikom njihove primene u kukuruzu.
  3. Usled zanošenja ovih herbicida prilikom primene po vetru.
  4. Usled nečiste prskalice nakon primene ovih herbicida u kukuruzu.

VAŽNO

Opasnost predstavlja i primena herbicida za suzbijanje divljeg sirka u soji:

1.Ukoliko su visoke temperature

2.Herbicidi pozicionirani za suzbijanje divljeg sirka u soji ne smeju se mešati sa drugim herbicidima koji se primenjuju u soji.

3.Suzbijanje divljeg sirka u cvetanju soje nije preporučljivo, ali često se to ne može ispoštovati sobzirom na činjenicu da soja cveta sukcesivno i da faza cvetanja traje.

PREPORUKA

Ukoliko se suzbijanje divljeg sirka mora raditi u fazi cvetanja soje, najbolje je primenu herbicida raditi u večernjim satima (kada se cvetovi zatvaraju) niže su temperature  i primeniti herbicid u split aplikaciji tj. prepoloviti punu dozu herbicida u dva dana.

SUNCOKRET

Primenom herbicida za suzbijanje divljeg sirka u suncokretu  nakon pojave butona suncokreta i ukoliko su visoke temperature takođe može doći do pojave fitotoksičnosti. Simptomi su u vidu naboranosti listova, a ponekad ne dolazi ni do otvaranja butona, tj. izostaje faza cvetanja.

Stoga je preporuka da se primena herbicida za suzbijanje divljeg sirka u suncokretu radi do faze butonizacije i u popodnevnim satima.

Оставите одговор