You are currently viewing LUCERKA – LUCERKINE PIPE NAKON PRVOG OKTOSA PRAVE ŠTETE!!!

LUCERKA – LUCERKINE PIPE NAKON PRVOG OKTOSA PRAVE ŠTETE!!!

LUCERKA - LUCERKINE PIPE NAKON PRVOG OKTOSA PRAVE ŠTETE

LUCERKA – LUCERKINE PIPE NAKON PRVOG OKTOSA PRAVE ŠTETE!!!

Nakon prvog otkosa lucerke često se javlja pojava stagnacija u  rastu useva čemu je najčešći uzrok  lucerkina pipa-Otiorhynchus ligustici L.

Lucerkina pipa –Otiorhynchus ligustici L je štetočina kod koje  razvoj jedne generacije traje dve godine. Odrasli insekti se pojavljuju u martu, a početkom maja kopuliraju i polažu jaja u zemlju  u predelu korenovog sistema biljaka lucerke. Razviće larvi traje do leta naredne godine kada se pretvaraju u lutke, pa u odrasle pipe  koje napuštaju zemljište u proleće.
Štete izazivaju i odrasli insekti na nadzemnom delu biljaka, ali glavne štete su od larvi koje oštećuju koren tokom dve godine, a najviše su ugrožene višegodišnje leguminoze. Starije larve izgrizaju duboke rupe u korenu, a može se desiti da potpuno pregrizu koren  usled čega dolazi do proređivanja useva. Simptomi oštećenja manifestuju se u vidu sušenje biljaka, usporenog rasta ili izostaje obnavljanje lucerišta.
Ponekad intenzitet šteta je takav da se usev mora preorati.

Da bi se umanjile štete od ove štetočine neophodno je suzbijanje larvi primenom insekticida odmah nakon prvog otkosa kada su one i najaktivnije. Pre primene insekticida usev nakon košenja treba sprovesti meru drljanja.

Prema mom iskustvu suzbijanje larvi raditi predveče,  a dobre rezultate daju insekticidi iz grupe piretroida (Decis Expert, Karate Zeon, Cipkord…)

Jedna od važnih  mera za suzbijanje ove štetočine je  sprečiti njeno raseljavanje sa razorenih lucerišta kopanjem zaštitnih kanala.

Оставите одговор