You are currently viewing DUDOVAC-ŠTETOČINA KOJA PRAVI GOLOBRST

DUDOVAC – ŠTEOČINA KOJA PRAVI GOLOBRST

Leptir dudovca

Leptir dudovca

Gusenice dudovca na borovnici

Gusenice dudovca na borovnici

Oštećenja od dudovca na borovnici – dudovac

Oštećenja od dudovca na borovnici

Dudovac je štetočina koja se javlja svake godine na mnogim biljnim drvenastim vrstama,pre svega voćarskim, ukrasnim… Sada možemo videti zapredene listove na vrhovima grana kod mnogih voćnih vrsta šljive, leske, borovnice, kruške, jabuke, aronija… U mnogim naseljenim mestima naročito gde ima dosta voćaka po ulicama zapaža se golobrst od ove štetočine. Njihova prisutnost može se prepoznati po paučinastim gnezdima u kojima se nalaze gusenice koje  brste lišće.

Preporuka je mehaničko uništavanje ove štetočine uklanjanjem pojedinačnih listova i grana na kojima se uočavaju zapredci gnezda od svile i gusenica dudovca.

Dudovac ima dve do tri generacije godišnje. Leptiri su prisutni od početka aprila pa sve do sredine oktobra. Ženke polažu od 300 do 800 jaja na naličje listova. Odrasle gusenice se pretvaraju u lutke koje daju leptire i sada je aktuelna druga generacija, koji lete od polovine jula do kraja septembra i gusenice ove generacije prave štete tokom avgusta i septembra meseca.

Hemijsko suzbijanje je opravdano pri visokoj brojnosti u većim zasadima kada se nalaze 2-3 gnezda gusenica po stablu. Suzbijanje se preporučuje samo kada su gusenice male, najviše do drugog larvenog stadijuma primenom  insekticida iz grupe piretroida: Decis 2,5 EC, Karate, Fastac 10, Talstar, Pyrinex i mnogim drugim insekticidima sa istim aktivnim materijama.

Оставите одговор