You are currently viewing BOLESTI LUKA

Bolesti luka

BOLESTI LUKA

Najvažnije bolesti luka :

1.Plamenjača luka (Peronospora destructor)

2.Crna pegavost lista luka (Alternaria porri)

3.Trulež glavica luka (Botrytis spp)

4.Rdja luka (Puccinia allii) više napada beli luk

5.Bakterioze luka

6.Fuzariozna uvenuće luka (Fusarium oxysporum f.sp.cepae)

Slike za opis štetočina možete videti OVDE

PLAMENJAČA LUKA

      Plamenjača luka rasprostranjena je gde god se luk gaji.. Spada u najštetnije bolesti luka kod nas. Pojavljuje se svake godine u većem ili manjem stepenu, ali štete su uvek značajne. Plamenjača luka prouzrokuje štete na luku na dva načina. Prvo, u toku vegetacije uništava lisnu masu što se direktno odražava na visinu prinosa. Drugo, čuvanjem u skladištu napadnutih glavica dolazi do njihovog propadanja u značajnoj meri. Na plamenjaču luka podjednako su osetljivi lukovi koji se proizvode  iz semena i iz arpadžika.

Peronospora destructor – prouzrokovač plamenjače luka, prezimi u zaraženim lukovicama. Odbačene glavice iz skladišta su značajan izvor infekcije.

Suzbijanje plamenjače i drugih bolesti luka

1.Najčešća zaraza u prvom delu vegetacije

2.Spore se formiraju pre pojave simptoma, pa je prve simptome teško otkriti – obilaziti često luk i pratiti pojavu simptoma

3.Prvo tretiranje izvesti preventivno krajem aprila početkom maja

4.Osnovna mera-poštovanje plodoreda – ne gajiti luk na istoj parceli bar 3 godine

5.Tokom vegetacije 3-4 tretiranja

6.U proizvodnji koristiti manje osetljive sorte

7.Kada se koristi arpadžik za proizvodnju luka, obavezno bi trebalo ispitati zdravstvenu ispravnost jer bi se moglo desiti da sa lukom istovremeno sadite i plamenjaču. Najčešće na lukovicama – arpadžika pri analizi se nalaze patogeni Fusarium spp., Botrytis spp. I prouzrokovač plamenjače luka. Semenom se plamenjača luka ne prenosi.

Za suzbijanje plamenjače luka u našoj zemlji registrovani su fungicidi na bazi neorganskih jedinjenja bakra, hlortalonila, propineba, kombinacije aktivnih materija metalaksil m + hlortalonil, boksalid + piraklostrobin, azoksistrobin + hlortalonil.

U svetu se koriste i druge aktivne materije cimoksanil + famoksadon, dimetomorf, fluopikolid,  mandipropamid, mefenoksam, fosetil – aluminijum.

 PREPORUKE

 Moje iskustvo je u zaštiti luka od plamenjače da u prvim tretmanima u okviru registrovanih fungicida treba koristiti fungicide na bazi propineba, hlortalonila i bakra a naredna tretiranja ukoliko su uslovi povoljni (hladno i vlažno) koristiti kombinacije aktivnih materija

metalaksil m + hlortalonil, boksalid + piraklostrobin, azoksistrobin + hlortalonil koji imaju dobro delovanje na plamenjaču luka ali i na crnu pegavost lista luka koja se obično javlja u letnjim mesecima kada su visoke temperature.

Hlortalonil  ima dodatno dobro delovanje i na crnu pegavost lista luka.

 Boksalid ima dodatno dobro delovanje i na trulež luka tako da fungicid sa ovom aktivnom materijom treba primeniti obavezno 20 –ak dana pre vađenja luka. Zbog kontrole pojave rezistentnosti tokom vegetacije menjati primenu različitih aktivnih materija fungicida.

CRNA PEGAVOST LISTA LUKA – Alternaria porri

Na obolelom lišću nastaju lokalne pege, najpre žućkaste, a potom tamnomrke, izduženog oblika, često po celoj dužini lista u vidu koncentričnih krugova što je krakteristika simptoma ovog oboljenja.

 Višegodišnji plodored i uklanjanje biljnih ostataka doprinose sprecavanja pojave oboljenja. Fungicidi koji se koriste za suzbijanje plamenjače imaju delovanje i na ovo oboljenje.

TRULEŽ GLAVICA I PEGAVOST LISTA LUKA Botrytis spp

Nekoliko vrsta gljiva roda Botrytis mogu prouzrokovati oboljenje luka.

Botrytis. squamosa prouzrokuje pegavosti lista koja širenjem može prouzrokovati potpuno sušenje nadzemnog dela luka Simptomi se mešaju sa simptomima prisustva tripsa na luku.

Sa listova patogen se širi i dospeva i na glavice luka tako ako se ne uradi suzbijanje možemo imati takođe truljenje glavica u skaldištu.

Trulež glavica crnog luka prouzrokuju dva patogena iz roda Botrytis i to Botrytis alii i B.cinerea. Infekcija nastaje u polju a često simptome truljenja glavica imamo tek prilikom skladišteneja. Važno je vaditi luk po suvom vremenu i omogućiti dobro sušenje glavica čime će se umanjiti povoljni uslovi za razvoj pataogena u skladištu. U čisto i dezinfikovano skladište unositi samo zdrave i neoštećene lukovice.

Osnovne mere borbe je plodored, uklanjanje biljnih ostataka ili njihovo duboko zaoravanje, upotreba zdravog semena, arpadžika.

U zaštitu od ovog oboljenja treba koristiti fungicide tokom vegetacije.

Pri pojavi simptoma na listu treba primeniti neki od preparata iz grupe hlortalonila ili kombinaciju aktivnih materija boksalid+ piraklostrobin.

U svetu se koriste različiti botriticidi za zaštitu luka od ovg obolenja tokom vegetacije.

RDJA LUKA –Pccinia allii

Često se javlja na belom luku, a najveće štete pričinjava prazilukuPočetni simptomi su u vidu sočivastih tačkica  mrke boje okruženih hlorotičnim oreolom u okviru kojih se razvijaju reproduktivni organi gljive (prvo uredospore pa teleutospore crne boje) kojima se kao i sve druge rđe šire i to vetrom, kišnim kapima. Za suzbijanje ovog obolenja koristiti preparate koji su registrovani u luku a imaju i  delovanje na rđe i to  sa aktivnom materijom strobilurina hlorotalonil+ azoksistrobin, boksalid + piraklostrobin.

FUZARIOZNO UVENUĆE LUKA (Fusarium oxysporum f.sp.cepae)

Javlja se tokom letnjih meseci a infekcija nastaje ili iz zemljišta gde se gljiva dugo održava ili zaraženim arpadžikom. Suzbiajnje se bazira na poštovanju plodoreda,kvalitetnom čuvanju luka u skladištu kao i korišćenje zdravih lukovica za sadnju.

 VAŽNO

Pri primeni fungicida u luku obavezna je upotreba okvašivača radi boljeg prijanjanja i rasporeda fungicida po listu luka uz potrošnju vode od 400 do 600 l/ha.

Оставите одговор