You are currently viewing CERKOSPORA PRISUTNA NA ŠEĆERNOJ REPI!!!

CERKOSPORA PRISUTNA NA ŠEĆERNOJ REPI!!!

USLOVI POVOLJNI ZA RAZVOJ I ŠIRENJE CERKOSPORE!!!

SELEKTIVAN PRISTUP U SUZBIJANJU!!!

PRAVO VREME PRIMENE FUNGICIDA – CERKOSPORA PRISUTNA NA ŠEĆERNOJ REPI!!!

PRAVO VREME PRIMENE FUNGICIDA - CERKOSPORA PRISUTNA NA ŠEĆERNOJ REPI!!!

NE DOZVOLITI OVAKVU ZARAZU CERKOSPOROM!!!

NE DOZVOLITI OVAKVU ZARAZU CERKOSPOROM - CERKOSPORA PRISUTNA NA ŠEĆERNOJ REPI

SORTA DIKTIRA VREME I DINAMIKU ZAŠTITE OD CERKOSPORE!!!

TOLERANTNA SORTA NA CERKOSPORU

TOLERANTNA SORTA NA CERKOSPORU - CERKOSPORA PRISUTNA NA ŠEĆERNOJ REPI

OSETLJIVA SORTA NA CERKOSPORU

OSETLJIVA SORTA NA CERKOSPORU - CERKOSPORA PRISUTNA NA ŠEĆERNOJ REPI

STANJE NA TERENU SA CERKOSPOROM – CERKOSPORA PRISUTNA NA ŠEĆERNOJ REPI

Na našem regionu usevi šećerne repe su u dobroj kondiciji. Pregledom šećerne repe evidentirano je prisustvo pega cerkospore i to na osetljivim sortama dok na tolerantnim sortama šećerne repe pege nisu nađene.

Prisustvo pega upozorava da je neophodno obići sve površine pod ošećernom repom i sagledati intenzitet prisustva pega. Nakon padavina koje su se desile  22.06 i tokom noći svakako se može očekivati povećanje broja biljaka sa pegama  i intenzivnije širenje i razvoj cerkospore.

SAMO STANJE NA NA SVAKOJ PARCELI DIKTIRA KADA I KAKO ZAŠTITITI ŠEĆERNU REPU OD CERKOSPORE!!!

PREPORUKE

1.POJAVA PRVIH  PEGA NE ZNAČI  DA TREBA ODMAH PRIMENJIVATI FUNGICIDE

2.SVAKA NJIVA ŠEĆERNE REPE ZAHTEVA POSEBAN PRISTUP U ZAŠTITI OD CERKOSPORE

3. NA OSETLJIVIM SORTAMA, POVRŠINAMA BEZ POŠTOVANJA PLODOREDA (setva repa nakon 2 godine..), USEVI U NAVODNAJVANJU- PRVI TRETMAN URADITI U NAREDNOJ NEDELJI!!!

KOMBINACIJA  SISTEMIČNIH FUNGICIDA SA KONTAKTNIM –PREVENTIVNIM FUNGICIDIMA U ZAŠTITI ŠEĆERNE REPE OD CERKOSPORE  JE OBAVEZNA!!!

KONTAKTNI FUNGICIDI VEOMA VAŽNI U ZAŠTITI OD CERKOSPORE

NORDOX 75WG – 1,25 kg po ha

MANKOGAL 400 SC – 3,5-4 kg po ha

BLAUVIT – 2 kg po ha

SISTEMIČNI FUNGICIDI:

PROPULSE  250 SC – 1-1,2 l po ha

ZAMIR – 1 l po ha

SPYRALE – 0,75 l po ha

VINTAGE ME – 0,6-0,8 l po ha

AMISTAR EXTRA, AMICER EXTRA, ARCON EXTRA… – 0,75 l po ha

AMISTAR GOLD,TEATAR PLUS – 1 l po ha

SPHERE – 0,35 l po ha

SEKVENCA PLUS – 1,5 l po ha

ANTRE PLUS – 1,5 l po ha

SANUS – 1,5-2 l po ha

Fungicidi iz grupe strobilurina ( Amistar extra, Amicer extra, Arcon extra, Sphere…)  se preporučuju kod tolerantnih sorti, a nakon njihove primene vremenski razmak za naredni tretman ne bi trebao da bude duži od 7 dana.

NAPOMENE!!!

Ne tretirati usev na temperaturama iznad 25°C!

Najvažnje je omogućiti dobru pokrovnost lista –  250 do 300 litara vode/ha.

Bolje povezivanje fungicida na list biljaka ukoliko se doda okvašivač  a time postiže se i bolja efikasnost fungicida.

Voditi računa o rosi !!!

AGROLEKAR  REŠAVA DILEMU OKO  SUZBIJANJA CERKOSPORE!!!

Оставите одговор