You are currently viewing BILJNE VAŠI PRISUTNE NA SVIM USEVIMA – VREME POGODUJE BILJNIM VAŠIMA!!!

BILJNE VAŠI PRISUTNE NA SVIM USEVIMA – VREME POGODUJE BILJNIM VAŠIMA!!!

Biljne vaši na korovu (Cigansko perje)

biljne vasi na korovu (Cigansko perje)

Biljne vaši na šećernoj repi (Aphis fabaea)

biljne vasi u polju

POVOLJNI USLOVI ZA BILJNE VAŠI

Sobzirom da poslednjih dana imamo lokalne padavine uslovi su ostvareni za intenzivnije množenje lisnih vaši na svim biljnim vrstama (ratarskim, povrtarskim i ukrsnom bilju). Vaši se prenamnožavaju nakon padavina sa povećanjem temperatura usled veće relativne vlažnosti vazduha.

ZAŠTO JE VAŽNO SUZBIJATI BILJNE VAŠI

Sobzirom na veliki broj generacija vaši su prisutne tokom cele vegetacije. Vrlo brzo se razmnožavaju, imaju najčešće 7 – 8 generacija godišnje, u izrazito povoljnim uslovima i do 15. Javljaju se u proizvodnji na otvorenom kao i u zatvorenom prostoru. Nanose direktne štete ishranom, sisanjem sokova na lišću, cvetu… prouzrokujući deformacije napadnutih biljnih delova kao i šturost zrna kod žitarica… Takođe su značajni prenosioci virusa što je još jedan razlog za njihovo neophodno suzbijanje. Ne smemo zaboraviti prošlu godinu i pojavu virusa na šećernoj repi usled prisustva vaši koje su nedovoljno suzbijane.

SUZBIJANJE

Pregledom useva u polju vaši su prisutne na klasu pšenice, površinama pod suncokretom i šećernom repom kao i drugim povrtarskim i voćarskim usevima. Suzbijanje je neophodno.

U usevima suncokreta i šećerne repe njihova pojava je na ivičnim delovima parcela i suzbijanje usmeriti na te delove njive i sprečiti dalje širenje. Sa suzbijanjem ovih štetočina  važno je krenuti na vreme tj. na početku pojave. Ukoliko se pregledom registruje 10% zahvaćenih biljaka na ostalom delu parcele uraditi obavezno tretiranje cele parcele. Na ovim ratarskim usevima prisutna je crna repina vaš (Aphis fabae), dok na povrtarskim, voćarskim biljnim vrstama dominira zelena breskvina vaš (Myzus persicae), (jabuka Aphis pomi )…

Proizvođači primenjuju veliki bro j insekticida koji su namenjeni suzbijanju vaši i drugih štetočina ali su registrovani  za primenu u drugim usevima: na bazi acetamipirida (Volley, Tonus, Mospilan…), deltmetrina (Decis, Proteus-2 aktivne materije..), lambda cihalotrin (Karate Zeon …), imidakloprida (Confidor 200 SL, Kohinor 200–SL, Macho 200–SL…) i drugi.

VAŽNO!!!

1.PRILIKOM DONOŠENJA ODLUKE O SUZBIJANJU NE SME SE ZANEMARITI PRISUSTVO KORISNIH INSEKATA BUBAMARA KAO I PČELA KOJE SU STACIONIRANE KOD PARCELA SUNCOKRETA!!!

2.VODITI RAČUNA O KARENCI INSEKTICIDA (naročito u suzbijanju u voćarstvu) !!!!

KARENCA JE VREME KOJE MORA PROĆI OD POSLEDNJE PRIMENE PESTICIDA DO ŽETVE ILI BERBE!!!!

VREME KARENCE obezbeđuje razgradnju primenjenog pesticida do granice ISPOD MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE (MDK) koja ne predstavlja opasnost za potrošeče.

Оставите одговор