You are currently viewing ZAŠTITA U VOĆNJACIMA TOKOM JESENI

 ZAŠTITA U VOĆNJACIMA TOKOM JESENI

CILJ JE UMANJITI POTENCIJAL PRIMARNIH IZVORA INFEKCIJE I RANU POJAVU BOLESTI  U NAREDNOJ VEGETCIJI!!!

Prouzrokovači vrlo rasprostranjenih oboljenja voćaka i vinove loze koje prezimljavaju u voćnjacima: rogač šljive, sušenje cvetova i grančica i mrke truleži plodova  koštičavih voćnih vrsta – kajsije, breskve, šljive, trešnje i višnje, bakteriozne plamenjače jabuke i kruške, šupljikavost lišća i krastavost plodova kajsije i drugih koštičavih voćaka, kovrdžavost lista  breskve, eskorioze vinove loze …

Stoga nakon završene berbe u voćnjacima uraditi higjenske i hemijske mere zaštite.

ZAŠTITA U VOĆNJACIMA TOKOM JESENI

ZAŠTITA U VOĆNJACIMA TOKOM JESENI

ZAŠTITA U VOĆNJACIMA TOKOM JESENI jesenji period

1.Higjenske mera

Čišćenje voćnjaka:

odstranjivanje zaraženih i napadnutih delova biljaka, sakupljanje otpaloga lišća i trulih plodova ispod voćaka, čišćenje stabala od gnezda s gusenicama, struganje kore…

 Sa starom korom skidaju se mahovina, lišajevi kao i legla gusenica  koje su na stablu našle zimsko sklonište. Ove mere su naročito znsčajne za redukciju štetočina koje su se pripremile za prezimljavanje.

VAŽNO!

Prikupljeni materijal potrebno je izneti iz zasada i spaliti  jer se jedino na taj način smanjuju izvori zaraze za rane infekcije u narednoj godini.

2.Hemijske mere zaštite

Jesenji hemijski tretman u voćnjacima podrazumeva Plavo prskanje koje je višestruko korisno u voćnjacima i vinogradima, a kod koštičavih voćnih vrsta je obavezno!

STANJE NA TERENU

Koštičave voćne vrste se nalaze u fazi od početka opadanje listova do 50% i više opalog lišća, a  vezano je za voćnu vrstu, sortu, lokalitet. U zasadima  koji su u lošijem zdravstvenom stanu došlo je već do potpune defolijacije.

Jabuka se nalazi u različitim fenofazama pre svega u zavisnosti od sorte tako da kod nekih sorti je početak menjanja boje listova dok kod nekih je došlo do značajnog obezbojavanja i do 70% listova je promenilo boju, evidentira se i opadanje listova.

KADA SE RADI PLAVO PRSKANJE

Savetuje se proizvođačima da se tretman plavog prskanja uradi po opadanju 70 % lišća (što je približno 2/3 listova) sa stabala voćaka.Sobzirom da je lišće promenilo boju i uveliko žuti protresanjem stabala količina opalog lišća se može povećati i tretman možemo ranije uraditi. Ovo prskanje uraditi tokom oktobra i novembra meseca.

Tretman je potrebno uraditi pri tihom, sunčanom vremenu i kada je temperatura oko 10 stepeni.

Prilikom prskanja potrebno je upotrebiti veću količinu vode da bi voćke u celosti i ravnomerno bile prekrivene depozitom rastvora za tretiranje.

ZNAČAJ PLAVOG PRSKANJA:

  1. Dezinfikuje stabla od patogena
  2. Sprečava infekciju preko rana nastalih nakon opadanja lišća
  3. Dezinfikuje pukotine od ranijih bolesti …
  4. Zaštita od patogena i infekcija od njih koje mogu nastati od početka opadanja lišća i tokom mirovanja vegetacije

JESENJE PLAVO PRSKANJE podrazumeva primenu fungicida na bazi bakra koji imaju baktericidno i fungicidno delovanje i najefikasnije vrše dezinfekciju voćaka.

IZBOR FUNGICIDA ZA PLAVO PRSKANJE:

  1. Da ima formulaciju koja se dobro rastvara
  2. Da ima karakteristiku kvalitetnog pokrivanja tretirane površine
  3. Da ima krakteristiku slabijeg spiranja padavinama

Mogu se koristiti preparati u kojima se bakar nalazi u obliku bakar hidroksida (preparat Everest u konc.0.6-0.8%), bakar oksida (preparat Nordox u konc. 0.3%), bakar oksihlorida ( preparat Bakar oksihlorid 50 u koncentraciji 0,75%), bakar sulfata ( preparat Cuproxat u konc.0,25-0,35%), a može se primeniti i bordovska čorba. 

Veoma dobre karakteristike u pogledu finoće čestica, sa najvišom koncentracijom bakra od svih bakarnih preparata na našem tržištu izdvaja se fungicid NORDOX 75 koji je zbog svojih karakteristika veoma  postojan, dobro se distribuira i kiša ga teško spira.   
Prilikom primene bakarnih preparata primeniti doze veće od preporučenih!!!

Оставите одговор