You are currently viewing VOĆNJAKE PRIPREMITI ZA ZIMU NAKON BERBE!!!

VOĆNJAKE PRIPREMITI ZA ZIMU NAKON BERBE!!!

Okrečena stabla voćaka

Okrečena stabla voćaka

Lišajevi na granama

Lišajevi na granama

Tretman u voćnjaku

Tretman u voćnjaku

VOĆNJAKE PRIPREMITI ZA ZIMU NAKON BERBE!!!

Po završetku berbe u voćnjacima je potrebno stabla pripremiti za što bolje prezimljavanje i ulazak u fazu mirovanja.Potrebno je uraditi  mere koje  će doprineti smanjenju infekcionog materijala i potencijala zaražvanja voćnih stabala u narednoj godini.

HIGJENSKIM MERAMA U JESEN U VOĆNJAKU UKLANJAMO IZVORE ZARAZE ZA NAREDNU VEGETACIJU!!!

Ovim merama redukujemo mnoge patogene i štetočine  koji prezimljavaju u krošnji voćaka, skriveni u pukotinama kore, pupoljcima, rakranama, trulim plodovima i drugim skrivenim mestima…

JESENJI RADOVI U VOĆNJACIMA

koji će obezbediti bolji zdravstveni status voćaka u narednoj godini:

1.Sakupljanje opalog lišća,mumificiranih i smežuranih plodova sa stabala

Sakupljanje opalih plodova

Sakupljanje polomljenih, sasušenih i starih grana i grančica

2. Pregledati sva stabla u voćnjaku i ukloniti zaražene grane. Rezidba zaraženih grana treba da bude do zdravog tkiva da bi se sprečila infekcija kroz rezove koji se prave. Rane od rezidbe premazati kalemarskim voskom.

ALAT OBAVEZNO DEZINFIKOVATI PRI SVAKOM REZU (može se koristiti alkohol).

Sve što je sakupljeno u voćnjaku neophodno je izneti iz voćnjaka  i uništiti spaljivanjem.

3.Struganjem kore stabala ukloniti mahovinu, lišajeve kao i legla gusenica koje su na stablu našle zimska skloništa.

4.HEMIJSKE MERE U JESEN

Od hemijskih mera, u jesenjem peiodu preporučuje se tzv. plavo prskanje bakarnim preparatima. Ova hemijska mera spada u grupu obaveznih mera u ovom periodu.

5.KREČENJE STABLA VOĆAKA

U zasadima voća (naročito koštičavog) može se primeniti  fitosantarna mera krečenje stabala  koje pored preventivnog delovanja od bakterijskih infekcija odlaže rano kretanje sokova u proleće ukoliko imamo visoke temperature, sprečava izmrzavanje, a takođe ukoliko imamo niske temperature krečenje sprečava uzdužno pucanje kore. Ova mera se izvodi tokom oktobra i novembra, a može i u januaru ako vremenski ulovi dozvoljavaju..Krečenje se radi po suvom i sunčanom vremenu, a temperatura treba da se kreće od 4 do 6 stepeni. Krečenje stabala bi trebalo raditi do visine ramenih grana.

6.ĐUBRENJE VOĆNJAKA U JESEN

U cilju održavanja plodnosti zemljišta, otpornosti biljaka tokom zime, boljeg plodonošenja u narednoj vegetaciji  u ovoj fazi potrebna je mera đubrenja voćnjaka. Đubrenje voćnjaka bazirati na preporukama nakon agrohemijske analize zemljišta.

7.GLODARI- OPASNE ŠTETOČINE U VOĆNJACIMA

Glodari su grupa štetočina koja rado naseljava voćnjake od jeseni do proleća i mogu naneti ozbiljne štete naročito mladim zasadima. Oštećena stabla zaostaju u porastu, osetljivija su na mrazeve, a mogu i da se osuše i propadnu.

Stoga je neophodno mlada stabla zaštititi mrežicama  i redovno obilaziti voćnjak i sgledavati stanje sa ovim štetočinama.

Оставите одговор