You are currently viewing VINOVA LOZA – ZLATASTO ŽUTILO

VINOVA LOZA – ZLATASTO ŽUTILO

VAŽNO JE PREGLEDATI VINOGRADE NA PRISUSTVO LARVI CIKADE!!!

Larva cikade – VINOVA LOZA  ZLATASTO ŽUTILO

Larva cikade - VINOVA LOZA

Odrasla cikada – prenosioc zlatastog žutila

Odrasla cikada – prenosioc zlatastog žutila

VINOVA LOZA – Početni simptomi zlatastog žutila

Početni simptomi zlatastog žutila - VINOVA LOZA

Sobzirom da su na vinovoj lozi registrovane larve ( prvi larveni uzrast ) cikade  Scaphoideus titanus Ball koja se hrani isključivo na vinovoj lozi i ona je jedini  vektor – prenosioc  fitoplazme na vinovoj lozi Flavescence doree. Simptomi pojave fitoplazme manifestuju se u vidu  žutila i crvenila lista, nekroze između glavnih nerava, a u kasnijoj fazi bolesti dolazi do savijanja oboda lista prema naličju. Kod stonih sorti simptomi na listovima su tamno – ljubičasti do svetlo crveni, a kod belih sorti su svetlo žuti sa crvenkastim nijansama.

Sada se preporučuje pregled  vinograda na prisustvo larvi (štetočina ima jednu generaciju godišnje ) ove štetočine koje se i suzbijaju uglavnom tokom juna meseca kada su larve u trećem razvojnom uzrastu.

Ukoliko se u vinogradima registruju simptomi ovog oboljenja na čokotima vinove loze neophodno je primeniti određene mere koje će umanjiti štete od ove fitoplazme:

1.Praćenje pojave i prisustvo cikade tokom vegetacije – naročito sada tokom juna kada su one najprisutnije.

2.Uklanjanje i spaljivanje sumnjivih čokota izvan vinograda

3.Obavezno krčenje i spaljivanje zaraženih čokota na kraju vegetacije

4. Ukoliko se registruje prisustvo cikada neophodno je suzbijanje insekticidima i to:

 I tretman – larve cikada u trećem larvenom uzrastu

II tretman – 10 dana nakon prvog

III tretman – izvodi se u veoma ugroženim područjima i u matičnim zasadima

U suzbijanju koristiti insekticide  sa aktivnom materijom buprofezin, buprofezin + fenpiroksimat koji su registrovani u vinovoj lozi za suzbijanje ove štetočine.

 

Оставите одговор