You are currently viewing VAŠI I CIKADE – PRENOSIOCI VIRUSA NA STRNIM ŽITIMA!!!

VAŠI I CIKADE-PRENOSIOCI VIRUSA NA STRNIM ŽITIMA!!!

KONTROLA NIKNUTIH USEVA  JEČMA I PŠENICE!!!

Usev ječma, oktobar 2023.

Usev ječma, oktobar 2023.

Vaši na listu pšenice

Vaši na listu pšenice

Neujednačeno nicanje pšenice, oktobar 2023.

Neujednačeno nicanje pšenice, oktobar 2023.

VAŠI I CIKADE – PRENOSIOCI VIRUSA NA STRNIM ŽITIMA!!!

KONTROLA NIKNUTIH USEVA  JEČMA I PŠENICE!!!

Dok se poljoprivredni proizvođači bore sa setvom pšenice, a posejana pšenica sa nicanjem, štetočine na ječmu i pšenici ne miruju.

Duga topla, sušna  jesen veoma je povoljna za štetočine  koje naseljavaju strna žita, prate nicanje  i upozoravaju da poljoprivredni proizvođači moraju biti obazrivi i blagovremeno suzbijati  štetočine.

U toku je intenzivno suzbijanje glodara na niknutim usevima koje se zbog visoke brojnosti mora ponoviti nakon 10-15 dana.

Pored glodara prisutne su vaši i stenice na poniklim usevima strnih žita, štetočine koje mogu ugroziti useve jer su poznate kao prenosioci virusa, koji su prošle godine bili prisutni na pšenici i ječmu u mnogim regionima, naročito na površinama gde je izostalo jesenje suzbijanje ovih štetočina.

Poslednjih nekoliko godina lisne vaši  se redovno javljaju tokom jeseni na strnim žitima, a naročito ječmu. Pored vremenskih uslova (visoke temperature i izostanak padavina), loša higjena polja (zakorovljenost, nezaoravnje žetvenih ostataka…) doprinose ishrani vaši tokom leta i povećavaju brojnost ovih štetočina u jesen.

ŽUTA PATULJAVOST JEČMA – prouzrokovač virus BYDV – Barley Yellow Dworf  je najznačajnije virusno oboljenje  i javlja se pre svega na ječmu, ali i na pšenici. Simptomi se ogledaju u zakržljalosti biljaka, žutilo, a nekih godina se usevi moraju preoravati (u jesen 2008 godine mnoge površine pod ječmom su preorane).

Obično su ugrožene površine iz ranih rokova setve ječma i pšenice koje vaši prvo naseljavaju.

Iz grupe cikada koje takođe prenose viruse najznačajnija je i uglavnom prisutna cikada je Psammotettix alienus značajna kao vektor virusa patuljavosti pšenice (WDV).

Ono što je značajno da se oba virusa (virus BYDV – Barley Yellow Dworfprouzrokovač žute patuljavosti ječma i virus patuljavosti pšenice (WDV) ne prenose semenom, biljnim sokom i zemljištem (M.V.Wiese,  Compendium of Wheat diseases, second edition) već samo navedenim štetočinama.

KADA SUZBIJATI

PRAG ŠTETNOSTI (kritičan broj) – DONOSIMO ODLUKU O  SUZBIJANJU!

Za sada se evidentiraju pojedinačni primerci ovih štetočina, ali njihovo prisustvo na poniklim usevima ječma i pšenice upozorava da proizvođači redovno obilaze useve prate nicanje i stanje sa  štetočinama.

Ukoliko je usev nikao i nalazi se u fazi 2-3 lista suzbijanje raditi kada se registruje više od 10% biljaka sa vašima, a 5 cikada po m2.

U suzbijanju primeniti insekticide iz grupe piretroida: Decis 2,5, Konfuzija,Polux  (0,2-0,3 l po ha), Decis expert (0,075 l po ha), Karate Zeon 5 SC (0,2 l po ha)…

VAŽNO JE SUZBIJATI  ŠTETOČINE BLAGOVREMENO I NE ČEKATI VISOKU BROJNOST!!!

Оставите одговор