You are currently viewing ULJANA REPICA – USLOVI POVOLJNI ZA ŠTETOČINE!!!

ULJANA REPICA – USLOVI POVOLJNI ZA ŠTETOČINE!!!

Pagusenica – repičina lisna osa

Pagusenica-repičina lisna osa

Buvač na mladom usevu

Buvač na mladom usevu

Oštećenja od buvača

Oštećenja od buvača

ULJANA REPICA – USLOVI POVOLJNI ZA ŠTETOČINE!!!

ZNAČAJNO

1.Uljana repica se nalazi u osetljivoj fazi razvoja za štetočine – Najvećim delom u fazi nicanja i kotiledona.

2.Raniji rokovi setve – manji procenat površina u fazi razvoja listova.

3.Suvo i toplo vreme pogoduje štetočinama, a usporava razvoj uljane repice.

ŠTETOČINE U JESENJEM PERIODU

Najznačajnije štetočine na uljanoj repici nakon nicanja u jesen jesu Athalia rosae (repičina lisna osa), Phyllotreta spp. (buvači) i glodari.

Oštećenja na mladim biljkama uzrokuju njihovo zaostajanje u porastu i takve biljke su osetljivije na niske temperature i manje otporne na bezbedno prezimljavanje. Javljaju se svake jeseni i aktivne su i tokom blagih zima (glodari).

STANJE NA TERENU

U toku je polaganje jaja i piljenje pagusenica repičine lisne ose i stoga je neophodno obilaziti parcele sa niknutim usevom  i sagledati stanje prisustva štetočina na celoj parceli.

 Štetočina je više prisutna na ranijim rokovima setve i jači napad može za kratko vreme dovesti do golobrsta useva.

Kritična vrednost kada treba vršiti suzbijanje pagusenica ove štetočine u jesen je kada se vizuelnim pregledom ustanovi u proseku više od jedne pagusenice biljci.

Suzbijati na vreme dok su pagusenice manje od 10 mm i dok ne pričine štete. Za suzbijanje ovih štetočina preporučuju se insekticidi:

Decis 2,5 EC u dozi 0,2-0,3 l po ha

Karate zeon,Grom u dozi 0,25-0,35 l po ha

Fastac 10 EC u dozi 0,1 l po ha

U našim uslovima repičina lisna osa ima 2-3 generacije i prezimljava kao pagusenica u zemljištu, a za jesenji period značajna je druga letnja generacija koja je najbrojnija i koja leti od sredine avgusta do kraja septembra. Jesenja ishrana pagusenica obično traje do kraja septembra i početka oktobra, a zatim odrasle pagusenice odlaze u zemljište na prezimljavanje.

BUVAČI

Odrasli insekti se aktiviraju krajem avgusta i početkom septembra nakon letnjeg sna (diapauze) i pronalaze uljanu repicu  na udaljenosti i do četiri kilometara. Najznačajniji je Crvenoglavi repičin buvač- Psylliodes chrysocephala.

Sada se može očekivati intenzivnije njihovo prisustvo i veće štete na mlađim usevima uljane repice, na površinama gde je ona u fazi nicanja i kotiledona.

SUZBIJANJE

Ukoliko je štetočina prisutna na mlađim usevima (više od 2 imaga po metru kvadratnom) obavezno suzbijati. Insekticidi gore navedeni suzbijaju i ovu štetočinu. Sobzirom da štetočina migrira u pokretu je najbolje je suzbijanje uraditi tokom dana kada je toplo jer je tada najprsutnija na usevu. Buvače treba suzbijati na samom početku pojave odraslih štetočina jer veoma brzo prave oštećenja a pri velikoj brojnosti otežano je suzbijanje.

Pratiti vremenske uslove i ukoliko je potrebno suzbijanje navedenih štetočina uraditi pre promene vremena, jer kiša može

 odložiti i onemogućiti tretiranje, a odlaganjem suzbijanja mogu se  povećati štete.

AGROLEKAR  DAJE  KORISNE  SAVETE!!!

 

Оставите одговор