You are currently viewing OPREZ SA PRIMENOM SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA!!!

OPREZ SA PRIMENOM SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA!!!

OPREZ SA PRIMENOM SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA!!!

OPREZ SA PRIMENOM SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA !!!

PČELE SU NAJBROJNIJI OPRAŠIVAČI!!!

U OPRAŠIVANJU UČESTVUJU SA PREKO 85 %!!!

Primena insekticida u fazi cvetanja u voćnjacima predstavlja  najveću opasnost za pčele!!!

U cilju zaštite useva od štetnih organizama počela je primena pesticida u voćnjacima ali i u ratarskim usevima. Njihova nestručnaprimena predstavlja opasnost za čovekovu okolinu, zdravlje ljudi, a ugrožava i pčele koje sa cvetanjem korova i biljaka u  proizvodnji u potrazi za hranom su sve prisutnije.

BEZBEDNA PRIMENA PESTICIDA:

VOĆARSTVO

Da bi se izbegli rizici, a suzbili štetni insekti primenu insekticida u voćnjacima treba raditi do početka cvetanja i nakon precvetavanja kada se evidentira opadanja 80 do 90% kruničnih listića.

Ukoliko se pridržavamo ova dva roka primena insekticida u voćnjacima, njihova primena u fazi punog cvetanja nije potrebna  i insekti neće predstavljati opasnost za voćnjak.

RATARSTVO

Upozoravaju se proizvodjači  uljane repice da suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) koji je sada aktuelan i evidentira se na formiranim cvetnim pupoljcima ovih useva, suzbijanje rade u ovoj fazi razvoja uljane repice, a nikako u cvetanju ovog useva. Štetnost repičinog sjajnika u ovoj fazi razvoja uljane repice je najveća i ogleda se u izgrizanju zatvorenih pupoljaka koji se kasnije suše, otpadaju.

Kada je procvetalo više od 50% biljaka uljana repice smatra se da je suzbijanje ove štetočine neopravdano!!!

Prag štetnosti kada je neophodno suzbijati repičinog sjajnika jeste prisustvo 1  sjajnika po cvasti.

Za suzbijanje se preporučuju insekticidi iz grupe piretroida:

Decis 2,5 EC  i drugi sa istom aktivnom materijom, u dozi 0,2-0,3 l po ha

Decis expert u dozi 0,075 l po ha

Karate Zeon ,Grom 0,25-0,35 l po ha

Fastac 10 EC 0,1po ha

OBAVEZE KORISNIKA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

Svi proizvodjači voća i uljane repice treba da znaju da u vreme cvetanja ne smeju da koriste insekticide i da najkasnije 48 sati pre primene  insekticida  moraju obavestiti držaoce pčela o nameri da će primenjivati insekticide na tom području.

KAO UGROŽENO PODRUČJE SMATRA SE TRETIRANA POVRŠINA I SUSEDNE PARCELE NA UDALJENOSTI DO PET KILOMETARA OD PČELINJIH STANIŠTA!!!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja su dužni da vode Evidenciju o svakom tretiranju  bilja,biljnih proizvoda i propisanih objekata.

SVE TRETMANE RADITI PO MIRNOM I TIHOM VREMENU!!!

OBAVEZE PČELARA

  1. DA PRETHODNO VEČE ZATVORE KOŠNICE!
  2. DA NA VIDNOM MESTU NA GDE SE NALAZE KOŠNICE PČELA ISTAKNU ČITKO ISPISANU ADRESU I TELEFON!!!

Оставите одговор