You are currently viewing ŠTETOČINE U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI

ŠTETOČINE U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI

ŠTETOČINE U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI

ŠTETOČINE U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI-agrolekar

ŠTETOČINE U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI - agrolekar sombor

ŠTETOČINE U PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI

U proizvodnji u zatvorenom prostoru često se javljaju štetočine koje su karakteristične za uslove takve proizvodnje.

Možemo ih podeliti u dve grupe

1.Zemljišne štetočine – žičnjaci, rovci, miševi, krtice..

2.Štetočine koje se javljaju na mladim biljčicama -lisne vaši, puževi golaći…

Rovci (Gryllotalpa gryllotalpa),žičari

Svojom aktivnošću prave horizontalne kanale ispod površine supstrata u leji. Uništavaju posejano seme i izgrizaju mlade biljke. Pojavljuju se u većem broju u lejama koje se zagrevaju na stajnjaku.

Efikasno se suzbijaju primenom granuliranog insekticida Force 0,5 G, 120-250 gr na 100m2 unošenjem u površinski sloj zemljišta u vreme predsetvene pripreme. Granule se ravnomerno rasture po površini, a zatim se unesu u supstrat, zemljište do dubine 10 cm.

 Krtica (Talpa europea)

Kopanjem hodnika i izbacivanjem zemlje na površinu  uništavaju se mlade biljčice.Krtice se uništavaju iskopavanjem iz zemlje u momentu kada prave krtičnjak. Najčešće se to obavlja u jutarnjim ili popodnevnim časovima. Krtice se hrane  i mladuncima miševa i voluharica i na taj način redukuju njihovu brojnost. Urušavanjem krtičnjaka ometa se njihova aktivnost.

Puževi (Limax)

U plasteničkoj  proizvodnji štete prave puževi golaći grickajući lisno tkivo. Pri masovnoj pojavi mogu izazvati i golobrst mladih biljaka. Kako se pojavljuju uglavnom noću po obodu leje i sa donje strane lista veoma ih je teško primetiti. Najbolji dokaz njihovog prisustva jeste izrešatano lišće mladih biljaka u vidu nepravilnih rupa veličine 5-10 mm. Aktivni su do duboko u jesen kaka odlaze u zemljište i čekaju proleće.

Prilikom „velikog spremanja“ plastenika, staklenika treba sva mesta dobro pregladati prekopati, naročito obratiti pažnju na vlažna mesta gde se puževi skrivaju. Pokupiti puževe i jajašca puževa koja su sitna i liče na zrnca mineralnog đubriva. Jajšca zajedno sa zemljom treba preliti vrućom vodom koja će ih uništiti.

Suzbijanje puževa se može raditi primenom mamaka iz grupe limacida koji su u obliku peleta i koje se ravnomerno rasporede po površini između redova ili u vidu gomilica.

Posipanje ivičnih delova leja ili međurednog prostora pepelom od drveta, gašenim ili negašenim krečom, mineralnim đubrivima i drugim sredstvima koja puževima oduzima sluz i dovodi do dehidracije ovih štetočina, takođe su efikasne mere. Korišćenje piva, deterdženta za sudove.. koje sipamo u običnu ukopanu teglu  do polovine ispunjenu tečnošću veoma je  dobar mamac za puževe…  

Miševi

Nanose direktne štete hraneći se semenom i mladim biljkama. Za suzbijanje glodara najefikasnija je mera postavljanje mamaka rodenticida namenjenih njihovom suzbijanju. Prilikom suzbijanja obavezno obuhvatiti i područje oko plastenika, staklenikaodakle ove šteteočine migriraju i oštećuju rasad. Miševi mogu praviti ozbiljne štete ispod folije gde je otežano suzbijanje.

Lisne vaši su  najčešći i najprisutniji insekti  koji naseljavaju sve biljne vrste u plasteničkoj proizvodnji tokom svakog ciklusa proizvodnje. Naročito su značajne u proizvodnji rasada kada se javljaju kao prenosioci virusa. Često se simptomi prisustva virusa javljaju kasnije kada su biljke već za rasađivanje i stoga treba pratiti pojavu vašiju i blagovremeno ih suzbijati.

Prilikom izbora i primene insekticida napraviti strategiju suzbijanja vaši jer ova grupa štetočina veoma brzo razvija rezistentnost na insekticidie. Stoga u strategiji suzbijanja primenjivati naizmenično insekticide sa različitim mehanizmom delovanja: imidakloprid (Confidor 200–SL, Kohinor 200–SL, Macho 200–SL…), insekticidi iz grupe piretroida Decis 2,5 EC, Karate Zeon…, , insekticide sa aktivnom materijom acetamipirida…

Оставите одговор