You are currently viewing REPIČINA LISNA OSA – Athalia rosae

REPIČINA LISNA OSA – Athalia rosae

Odrasla REPIČINA LISNA OSA

Odrasla osa - REPIČINA LISNA OSA

Pagusenice lisne ose

Pagusenice lisne ose

Jak napd pagusenica na salčici – REPIČINA LISNA OSA

Jak napd pagusenica Repičine lisne ose na salčici -REPIČINA LISNA OSA

Buvać na mladoj biljčici uljane repice

Buvać na mladoj biljčici uljane repice

NAJVAŽNIJA  ŠTETOČINA ULJANE REPICE U JESEN – REPIČINA LISNA OSA

Obzirom da setva uljane repice traje ali u toku je i nicanje uljane repice koje teče neujednačeno  ukoliko nije usev u navodnjavanju. U uslovima bez kiše štetočine uljane repice  su aktivne i prisutne na nklim usevima.

 Repičina lisna osa (Athalia rosae)  je najvažnija štetočina uljane repice u jesenjem periodu u ranim fazama razvoja uljane repice. Pagusenice štetočine prave oštećenja izgrizanjem lista, a pri suvom i toplom vremenu mogu da naprave golobrst na mladim biljkama.

U našim uslovima ima 2-3 generacije a za jesenji period značajna je druga letnja generacija koja je najbrojnija i koja leti od sredine avgusta do kraja septembra.Polaže jaja na mladim biljkama ozime uljane repice. Jaja polažu u parenhim lista gde ženka legalicom prereže epidermis obično na donjoj strani lista.

Odrasli prve generacije javljaju se krajem aprila i tokom maja ali ova generacija je najmanje štetna jer se hrani na korovskim biljkama, nektarom cveća… Život ose traje oko 15 dana i za to vreme ženka položi oko 300 jaja. Pagusenice se pile 5-10 dana i njihov razvoj traje 15-20 dana, a za to vreme se presvuku 5 puta.

Prezimljava kao pagusenica zadnje generacije u kokonu u zemljištu u kojem se preobrazi u lutku i nakon 20 dana pojavljuje se imago druge generacije. Odrasla repičina lisna osa je žutonarandžaste boje.

SUZBIJANJE – REPIČINA LISNA OSA

Kritična vrednost kada treba vršiti suzbijanje u jesen je kada se vizuelnim pregledom ustanovi u proseku više od jedne pagusenice po biljci ili 50 pagusenica na 1 m2 useva. Suzbijanje se izvodi dok su pagusenice manje od 10 mm i dok ne pričine štete. Štetočina je naročito aktivna u popodnevnim časovima pa suzbijanje tada raditi. Pagusenice za kratko vreme mogu uništiti mladi usev uljane repice zato se mora redovno kontrolisati usev i na vreme reagovati.

Za suzbijanje ovih štetočina preporučuju se insekticidi Decis 2,5 EC, Karate zeon, Fastac 10 EC,Grom,Talstar, Fobos,Bifenikus…

Produženo delovanje  na ove štetočine imamo primenom insekticida na bazi dve aktivne materije hlorpirifos i piretroida što je važno ako je poznato da se u to vreme javlja i buvač, veoma aktivana vrsta koji stalno migrira i doleće na novoniknuti usev uljane repice. Prag štetnosti za suzbijanje buvača je kada je oštećeno 10% lisne mase ali ove dve štetočine se obično zajedno suzbijaju mada nekih godina buvač se može ranije javiti.

Oštećivanje mladog useva uljane repice od ove dve štetočine može duže da traje naročito u sušnim uslovima i zato je neophodno redovno obilaziti usev.

Оставите одговор