You are currently viewing PRIPREMA SKLADIŠTA ZA SMEŠTAJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

PRIPREMA SKLADIŠTA ZA SMEŠTAJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

PRIPREMA SKLADIŠTA ZA SMEŠTAJ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Pšenica je odavno lagerovana i smeštena nakon žetve, a  sobzirom da je u toku žetva drugih jesenjih kultura (suncokret, soja, kukuruz) veoma je važno pripremiti skladišni prostor za čuvanje ovih proizvoda  pre svega kod individualnih poljoprivrednih proizvođača gde se ne primenjuju sve potrebne preventivne mere da bi se otklonila opasnost razmnožavanja štetočina tokom čuvanja.

Prostor u kome se skladište i čuvaju poljoprivredni proizvodi mogu biti podna skladišta, koševi za kukuruz, silosi i drugi savremeni i improvizovani  prostor za smeštaj.

Štetočine mogu dospeti u skladišta kretanjem i letom ili unošenjem proizvodima, transportnim sredstvima, a veoma često izvor štetočina je zaostala količina žitarica i neočišćeno skladište. Postavljanjem mreže na prozorima i drugim otvorima otežava se ili potpuno onemogućava  ulazak štetočina u skladište spolja.

Najznačajnije štetočine uskladištenih proizvoda su: žitni žižak (Sytophilus granarius), kukuruzni žižak (Sytophilus zeamays), žitni moljac (Sitotriga cerealella), mali brašnar (Tribolium  confuzum), brašneni moljac (Plodia interpuctella), brašneni moljac (Anagasta kuehniella), pasuljev žižak (Acanthoscelides obtectus), ambarev moljac (Tinea granella)…

Skladišta poljoprivrednih proizvoda  privlače mnoge štetočine, a neadekvatna higjena i uslovi čuvanja doprinose prenamnožavanju štetočina  i pojavi bolesti. Najmanja pojava štetočina za kratko vreme može dovesti do jakog napada. Zbog toga je potreban redovan obilazak i kontrola skladišta (jednom mesečno) kako bi se na vreme primenile mere zaštite. Prilikom pregleda skladišta, magacina, koševa za kukuruz potrebno je vršiti sistematsku kontrolu skrivenih tamnih mesta gde se nalaze insekti (tavanice, uglovi, oko stubova, oko električnih instalacija, uglovi oko prozora, vodovodne cevi u skladištu, uređaji i mašine, ventilacioni otvori..) Često po mirisu prilikom ulaska u skladište se može utvrditi da li su i koji insekti prisutni. Prilikom obilaska skladišta mogu se uočiti uginuli insekti, tragovi kretanja insekata, živi insekti, oštećena zrna, probušena zrna.. Postavljanje feromonskih klopki za pojedine štetočine može biti signal o prisustvu štetočina, a lovljenjem se smanjuje i brojnost štetočina ukoliko su prisutne.

Zbog toga je pre unošenja proizvoda neophodno izvršiti dezinfekciju i dezinsekciju skladišta. Može se tretirati prazno skladište, a može i roba koja se nalazi u njemu. Preporučuje se zatvaranje pukotina ukoliko ih ima u zidu i obavezno krečenje kao dezinfekciona mera. Čišćenje skladišnog prostora naročito kritičnih mesta gde se insekti skrivaju na koja treba posebno obraditi pažnju i prilkom pregleda skladišta, magacina, ambara -koševa za kukuruz (tavanice, uglovi, oko stubova, oko električnih instalacija, uglovi oko prozora, vodovodne cevi u skladištu, uređaji i mašine, ventilacioni otvori..) .

Za tretiranje praznih skladišta mogu se primeniti hemijske mere  primenom insekticida (Etiol tečni, Difos E-50, Actellic EC 50… Voditi računa o preparatu koji se primenjuje i poštovati preporuke proizvođača. Pri tretiranju praznih skladišta sa Actellic roba se može unositi 2 dana posle tretiranja. Preparat se ne sme primenjivati u skladištima brašnaste robe i uljarica. Može se koristiti za tretiranje zrna žita i kukuruza samo u silosima koji su snabdeveni dozatorima za jednako nanošenje preparata na zrno.

Etiol tečni za suzbijanje vrsta Coleoptera i Lepidoptera u praznim skladištima koristi se u koncentraciji 0,2%-0,3% (20-30 ml u 10 l vode, uz utrošak 7-8 l pripremljene emulzije na 100 m2 prostora).

Prilikom unošenja poljoprivrednih proizvoda voditi računa da proizvod  nije već zaražen insektima. Nakon skladištenja poljoprivrednih proizvoda nastaviti sa održavanjem higjene u skladištima i redovno ih provetravati jer osnovno je da poljoprivredni proizvodi u skladištu budu suvi i hladni. Niske temperature 5-15 stepeni u uskladištenim proizvodima onemogući će rast i razvoj štetočina, grinja i mikroorganizama i tome treba težiti pri skladištenju poljoprivrednih proizvoda.

Prilikom primene insekticida za dezinfekciju i dezinskciju prostora za čuvanje poljoprivrednih proizvoda i robe, neophodno je pridržavati se preporuka proizvođača o pravilnoj primeni kako ne bi došlo do neželjenih efekata (trovanja ljudi i toplokrvnih životinja, zagađenja čovekove okoline i dr.)

          Poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije mogu obavljati pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove prema Pravilniku o uslovima za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u oblasti zaštite bilja i biljnih proizvda.

 

Оставите одговор