You are currently viewing JEČAM – NA POLJIMA DOMINIRA MREŽASTA PEGAVOST JEČMA!!!

JEČAM – NA POLJIMA DOMINIRA MREŽASTA PEGAVOST JEČMA!!!

Pyrenophora teras – Mrežasta pegavost na listovima ječma – SIMPTOM, februar 2024.

POČETNI SIMPTOMI

POČETNI SIMPTOMI

KASNIJI RAZVOJ

KASNIJI RAZVOJ

MREŽASTA PEGAVOST

MREŽASTA PEGAVOST

mrezasta pegavost - agrolekar

HLOROZA LISTOVA JEČMA NISU BOLESTI

HLOROZA LISTOVA JEČMA NISU BOLESTI

GLODARI JOŠ PRISUTNI

GLODARI JOŠ PRISUTNI

JEČAM – NA POLJIMA DOMINIRA MREŽASTA PEGAVOST JEČMA!!!

Pregledom useva ječma na različitim parcelama na svima se konstatuje dominantno prisustvo mrežaste pegavosti lista prouzrokovač (Pyrenophora teras).

ZAŠTO:

1.BLAGA ZIMA – RANA POJAVA PATOGENA  

2.PRISUSTVO PATOGENA U RANIM FAZAMA RAZVOJA JEČMA

3.PRISUTAN ŠAROLIK  SORTIMENT OSETLJIVOSTI

4.PRISUTNE POVRŠINE SA NEDEKLARISANIM  SEMENOM  (Patogen – prouzrokovač se prenosi semenom)

5.PATOGEN SE RAZVIJA U ŠIROKOM TEMPERATURNPM RASPONU

STANJE NA TERENU

Oboljenje se javlja svake godine na ječmu još tokom jeseni i prisutna je do kraja vegetacije ječma.

Procenat zaraženih biljaka se kreće preko 50%, a simptomi u vidu pojedinačnih mrežastih pega su prisutni na jednom do dva lista po biljci.

S obzirom na prisutnost simptoma na velikom broju biljaka može se očekivati intenzivniji razvoj bolesti.

Ovoj bolesti pogoduje hladnije (temperatura već od 8 stepeni) i vlažnije vreme. Osetljivije su sorte pivarskog ječma.

Značajno prisustvo patogena na listu smanjuje asimilacion površinu, a time i utiče na smanjenje težine zrna i prinosa ječma.

KADA PRIMENITI FUNGICIDE U ZAŠTITI JEČMA OD MREŽASTE PEGAVOSTI

Ječam treba zaštitit od bolesti tokom cele vegetacije jer su mu svi listovi značajni za prinos.

Prvi tretman u fazi T1-faza vlatanja – kada se bolest registruje na 10% listova do prvog kolenca, ukoliko se bolest raširila do iznad drugog kolenca suzbijanje obavezno uraditi.

Proizvodjači obilazite svoje njive, pratite zdravstveno stanje na njima i sačekajte intenzivniji razvoj bolesti!

EFIKASNI FUNGICIDI

Elatus era u dozi 0,5-1 l po ha

Falcon Forte u dozi 0,7-1 l po ha

Duet turbo u dozi 0,6-1 l po ha

Priaxor u dozi 0,75-1,5 l po ha

…i drugi.

Оставите одговор